Centralposthuset på Vasagatan i Stockholm invigdes med kunglig pompa och ståt 27 oktober 1903 och är ett av svensk arkitekturs mästerverk.

Bakom den fantasifulla fasaden med all dess finurliga utsmyckningar stod arkitekten Ferdinand Boberg. Han hade vunnit uppdraget i konkurrens med fyra andra arkitekter. Bobergs förslags ansågs vara det mest personliga.

Dekor på Centralposthusets fasad, föreställande duvor med brev i näbben.

Foto: Hans Landberg

Små och stora detaljer

Boberg ville framhäva Posthusets betydelse och gjorde en pampig huvudvestibul med ett torn som lyfte fram byggnaden ur omgivningen. Han var mycket noga med vilka material som användes vid bygget. Socklarna är i rödaktig granit från Vätö i Roslagen, naturstenspartierna i gatufasaderna är av sandsten från Övedskloster. Det brunröda teglet togs särskilt fram av Höganäs Stenkolsaktiebolag. Taket täcktes med skiffer.

Entrén vid Vasagatan är rikt skulpterad, längs fasaden löper girlander av tallkvist och smådjur tittar fram här och var. Posthorn och de tre kronorna är återkommande motiv. Centralposthuset kallas ofta för ett exempel på Art Noveau eller jugend, men Boberg själv ville inte kallas för jugendarkitekt.

En av Centralposthusets överglasade gårdar. Husfasaderna är klädda med tegel.

Foto: Åke E:son Lindman

Posten flyttade in i ett modernt hus med elektricitet överallt, vattenklosetter, fem varuhissar och ”amerikanska postfack” i vestibulen.

Under 1900-talet har huset byggts om flera gånger. På 1950-talet fick posthallen marmorgolv, nya diskar och ny belysning. På 1980-talet tillkom hörsalen ”Aulan”. Åren 1987–1992 gjordes en övergripande ombyggnad när tre av de fyra gårdarna överglasades. SFV övertog byggnaden från Postens pensionsstiftelse 2004 och byggde om lokalerna för Regeringskansliet.

I dag rymmer Centralposthuset ett stort kontor-, konferens- och eventcenter. 

Hitta hit

Hitta till Centralposthuset

Mäster Samuelsgatan 70, 111 21 Stockholm

Hitta på Google Maps