Projekteringsanvisningar

För att underlätta arbetet och ge rätt kvalitet på åtgärder i bygg- och underhållsprojekt finns ett antal hjälpdokument i form av projekteringsanvisningar att ta del av här. Dokumenten riktar sig i första hand till våra konsulter och entreprenörer. Även den som är allmänt intresserad av detta är välkommen att ta del av nyttig information och erfarenheter.

SFV:s projekteringsanvisningar är styrande dokument och ingår i SFV:s kvalitetssystem VSA. De är till för att klarlägga de tekniska krav och den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i våra fastigheter utöver myndighetskrav och branschregler. Projekteringsanvisningarna ska följas vid upprättande av handlingar/tekniska beskrivningar samt i vissa fall även vid produktion och uppföljning. Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande mallar som ska användas i projekten. I förordet till varje projekteringsanvisning beskrivs mer exakt hur de ska användas.

Senaste utgåvor av gällande projekteringsanvisningar

Beteckningar, märkning och skyltning

Brand

CAD

El- och telesystem

Energi

Livscykelkostnad (LCC)

Beräkningsmall LCC och miljökalkyl 2020-06-15, levereras mot förfrågan.

Miljöstyrning byggprojekt

Styr och övervakning

VVS och kyla

Avsteg och synpunkter

Om det av någon anledning inte är möjligt att följa kraven i SFV:s anvisningar, alternativt om man finner bättre lösningar, ska avstegen godkännas skriftligt av SFV:s projektägare eller av denne utsedd person. Vid frågor rådgöres med sakkunnig på SFV. Synpunkter och förslag till ändringar lämnas till ansvarig specialist för respektive projekterings­anvisning.

Fyll i blanketten för avsteg och synpunkter 2017-10-17 (Word-dokument, 86 kB)