Besöksmål Besöksmål

Ölands norra udde är öppet för besök.

Ölands norra udde är ett populärt besöksmål och sedan några år finns det möjlighet att gå upp i den 32 meter höga fyren Långe Erik.

Enkel standard med mäktig omgivning

Statens fastighetsverk övertog ägandet av ön Stora grundet 1998 efter Assi Domän. På ön finns bland annat en fyrmästarbostad och en fyrvaktarbostad med tre lägenheter. De senare är bebodda året runt. Bostäderna har en enkel standard men erbjuder samtidigt ett boende utöver det vanliga.

Erik i norr och Jan i söder

I ett förslag från slutet av 1600-talet fanns det önskemål om en fyr på Ölands norra udde. Det skulle dröja ända till 1844 innan planerna realiserades. Då beviljade Kungl. Maj:t medel för att anlägga en ny fyrplats där ett 27 meter högt, runt, vitputsat torn av kalksten uppfördes.

Fyren Långe Erik uppfördes 1845 och är sedan 1935 statligt byggnadsminne. Långe Erik och mistmaskinhuset ägs av Sjöfartsverket. På södra Öland finns fyren Långe Jan.

Fakta

Viktiga årtal för ön och de bofasta

  • 1845 stod fyren Långe Erik färdig.
  • 1866 byttes rovoljelampan i fyren ut mot fotogenlampa.
  • 1899 byggdes torntoppen om för en ny linsapparat med luxljus.
  • 1910 byggdes ett nytt bostadshus och ett uthus till fyrmästaren. Samtidigt om- och tillbyggdes det gamla bostadshuset.
  • 1946 anslöts fyrplatsen och bostäderna till det allmänna elnätet.
  • 1965 moderniserades bostadshusen och värme, vatten och avloppsledningar installerades. Ön fick landförbindelse.
  • 1976 automatiserades fyren.

Bilder

Ölands norra udde. Utsikt från fyren över Grankullaviken. Nedanför fyren ligger några hus.

Foto: Anders Bodin

Ölands norra udde i sommargrönska. I förgrunden några ekor uppdragna på land. Fyren Långe Erik sticker upp bakom trädkronorna.

Foto: Anders Bodin

Hitta hit

Hitta till Ölands norra udde

Ölands norra udde, 387 75 BYXELKROK

Hitta på Google Maps