När Skånebanken stod klar år 1900 väckte den moderna byggnaden starka reaktioner. Senare kom däremot byggnadskonsten att bli ledande för andra banker. I dag är byggnaden statligt byggnadsminne.

Utmanande tornade den moderna byggnaden upp sig som ett barockaltare mot Drottninggatan. Den första tiden hade både exteriören och interiören moderna influenser. Skånebankens konstruktion med järnkolonner och bjälklag av stålbalkar var mycket modern.

Gustaf Wickman var en av landets främsta specialister på bankbyggnationer och introducerade här nyheten att utnyttja gårdsutrymmet i planlösningen. Bankhallen tog plats i den överbyggda gården och ljuset kom in från takfönster. Kontorsrummen i de övriga våningarna hade en flexibel planlösning utan bärande mellanväggar. Skånebankens moderna byggnadskonst kom att bli ledande för andra banker.

Skånebankens överdådiga jugend-fasad i hörnet av Drottning-gatan och Freds-gatan. På taket en lanternin

Foto: Peter Steen

Symbolik för Skånes rikedomar

Skånes Enskilda Bank var vid 1800-talets slut landets största affärsbank. Med en bankbyggnad i huvudstaden skulle den södra delen av landet visa sin styrka. Arkitekten Gustaf Wickman fick i uppdrag att rita ett bankpalats av internationell typ. Samtidigt skulle det vara ett monument för landskapet Skåne. Den massiva fasaden har drag av både jugend och barock och den skulpturala utsmyckningen med ett flödande ymnighetshorn runt entrén symboliserar Skånes rikedomar. De skånska allmogegestalterna och de allegoriska figurerna ovanför portalen skulpterades av Christian Eriksson. Fasadens sandsten kommer från Övedskloster i Skåne.

Skånebanken är en del av kvarteret Rosenbad och förvaltas av Statens fastighetsverk. Sedan slutet av 1970-talet har Regeringskansliet lokaler i byggnaden. Under ledning av arkitekten Anders Tengbom gjordes då en omfattande renovering. Ledorden var att bevara byggnadens själ och karaktär, men samtidigt anpassa den efter dagens behov.

Skånebanken i Stockholm är statligt byggnadsminne.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.