Stenåldersgraven som sprängdes – om stenåldern

Bild på trappor med texten "På plats i historien" och tillhörande nyckelhål.

Hur många benknotor får första avsnittet? Varför sprängdes megalitgraven vid Omberg? Och vad är egentligen en pålbyggnad? Allt detta och mycket mer ryms i det här samtalet mellan Malin Åkersten, programledare, och Magnus Reuterdahl, arkeolog och tf. enhetschef på Kulturmiljöenheten på Statens fastighetsverk.

I avsnittet nämns Alvastra pålbyggnad i Dags mosse, Ekornavallen och landskapet kring Ottenby kungsgård som besöksmål där du kan känna stenålderns vingslag.

Lyssna på första avsnittet på Spotify, Google Podcasts, Apple Podcaster eller via länken här: Stenåldersgraven som sprängdes – om stenåldern

Platser nämnda i avsnitt 1

Vass och blommande ängs-växter på Dags mosse vid Alvastra.

Alvastra pålbyggnad i Dags mosse. Foto: Anders Bodin

Ekornavallen. I förgrunden Girommen, omgiven av får. I bakgrunden syns ett stort gravröse vid en träd-dunge. Sommar och grönska.

Ekornavallen. Foto: SFV

Ottenby kungsgård, vy över alvaret i kvällningen. Några får betar av den låga växtligheten. I förgrunden ett ensamt träd.

Ottenby kungsgård, i den sydligaste delen av det världsarv som heter Södra Ölands odlingslandskap. Foto: Marcus Funke

Bild på runor målande på en bergsvägg

Riter, religion och cheerleaders – om metallernas tid.

Hur många benknotor får första avsnittet? Varför sprängdes megalitgraven vid Omberg? Och vad är egentligen en pålbyggnad? Allt detta och mycket mer ryms i det här samtalet mellan Malin Åkersten, programledare, och Magnus Reuterdahl, arkeolog och tf. enhetschef på Kulturmiljöenheten på Statens fastighetsverk.