I den sydligaste delen av det världsarv som heter Södra Ölands odlingslandskap hittar du Ottenby kungsgård. I dag är gården ett av Sveriges största jordbruk.

Redan på den yngre järnåldern låg det en by här och gravfältet från 400–500 e. Kr. finns fortfarande kvar. Ottenby omnämns för första gången 1279 och kallades då Otanby eller Ottamby. Namnet kommer från det fornnordiska namnet Otame. I slutet av 1200-talet ägdes marken i Ottenby av cisterciensermunkar från Nydala kloster i Småland.

Kungar, får och hjortjakt

När Gustav Vasa genomförde reformationen 1527 drogs många av landets kloster in till staten, så även Ottenby. Då fanns här en by med nitton gårdar. Gustav Vasa skrev till ståthållaren i Kalmar och begärde att byn skulle bort och ge plats för Ottenby kungsgård. Kungen introducerade också fåravel genom att låta föra hit 2000–3000 engelska får.

Ottenby kungsgård, vy över alvaret i kvällningen. Några får betar av den låga växtligheten. I förgrunden ett ensamt träd.

Foto: Marcus Funke

Stilren nyklassicism

I slutet av 1700-talet uppfördes en ståtlig herrgårdsanläggning med park och trädgård. År 1803–04 uppfördes en ny huvudbyggnad, ett så kallat corps de logi. Arkitekt var hovintendenten Carl Fredrik Sundvall, en av nyklassicismens främsta representanter i Sverige. Exteriören är mycket stilren och interiören välbevarad, med kakelugnar från byggnadstiden, ursprungliga snickerier och skurgolv.

Interiör, spannmålsmagasinet. Gamla spannmålsluckor, nya trappor och avsatser, och konst.

Magasinet. Foto: Mia Fernlund

Modernt jordbruk, konst och hantverk

Ottenby kungsgård utgör i dag den sydligaste delen av världsarvet "Södra Ölands odlingslandskap", där de vidsträckta hagarna och sjömarkerna betas av gårdens djur. Kungsgården förvaltas av Statens fastighetsverk och arrenderas av familjen Wiström, som bedriver kött- och mjölkproduktion. Även de kungliga hjortarna finns kvar i områdets lundar.

Bostadshusen, ladugårdarna och stallarna är inte öppna för besökare, men det finns ändå mycket att se och upptäcka här – både på gården och i de vackra omgivningarna. Sommartid kan du besöka kungsgårdens magasin, där konstnärer och hantverkare ställer ut sina verk, och i en av arbetarbostädernas uthus finns en silversmedja.

I dag är Ottenby konst hyresgäst.

Fakta

Ottenby kungsgård består av totalt 1217 hektar, varav:

229 hektar åkermark
868 hektar betesmark
120 hektar övrig mark

Svarta, större kalvar bland höstgula lövträd, Ottenby kungsgård.

Skogsbete, Ottenby kungsladugård. Foto: Per Linder

Hitta hit

Hitta till Ottenby kungsgård

Ottenby kungsgård 206, 386 64 Degerhamn

Hitta på Google Maps