Besöksmål Besöksmål

Huseby bruk är öppet för besök. Mer information hittar du här www.husebybruk.se

Oavsett om du är nyfiken på livet i högreståndsmiljö under sent 1800-tal, vill veta mer om 1600-talets järnbruk eller tycker om vackra trädgårdar, parker och gediget hantverk, har Huseby bruk i Småland mycket att erbjuda. Här gör sig historiens vingslag påminda överallt.

Huseby har en lång tradition som bruksort. Gustav II Adolf förlänade på 1620-talet Huseby till riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm, som också var kungens halvbror. Amiralen anlade järnbruket, som kom att bli ett centrum för den sydsvenska järnhanteringen i över 300 år. Här blåstes tackjärn fram till 1930 och gjuteriet var i drift ända in på 1950-talet.

Familjen Stephens hem

Du som vill uppleva hur tillvaron såg ut för Husebys brukspatron Joseph Stephens (1841–1930), kan följa med på en spännande visning av hans hem. Bruksherrgården uppfördes på 1840-talet och inredningen är starkt påverkad av familjen Stephens genuina forskar- och samlarintresse.

Josephs äldsta dotter Florence (1881–1979) testamenterade Huseby bruk till svenska staten, som tog över egendomen när hon avled. Florences vilja var att bruket efter hennes död skulle användas som en förebild för svenskt jord- och skogsbruk samt att de gamla husen skulle renoveras och underhållas för att spegla livet och miljön vid det förrförra sekelskiftet.

Huseby bruk. Salong i herrgårdsbyggnaden med återskapad inredning från förra sekelskiftet.

Foto: Anna Edemo

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Huseby bruk sedan 1994, och sedan övertagandet har många av byggnaderna och stora delar av utomhusmiljön rustats upp. Godset består av totalt 2123 hektar mark, men jordbruket är utarrenderat och år 1998 invigdes naturreservatet Husebymaden.

1999 inledde SFV ett långtidsprojekt tillsammans med Huseby intresseförening där man återskapar miljön och stämningarna vid sekelskiftet. Tanken var att parken och trädgården återställs till det utseende det hade på Joseph Stephens tid. Huseby köks- och fruktträdgård, som anlades i slutet av 1800-talet, är åter en produktiv och vacker nyttoträdgård. Trädgården har utvecklats med nya fruktbärande träd och buskar, prunkande rabatter med snittblommor och upprustade kvarter för grönsaksodlingar. En planbild från 1950-talet låg till grund för upprustningen.

Gjuteriet. En låg, lång stenbyggnad med tegeltak. Bakom den syns masugnen, en hög korsvirkes-byggnad i tegel. Sommar och grönska.

Foto: Micael Edlund

Bruksherrgården visas för allmänheten sommartid och under övriga året för förbokade grupper.

En levande hantverks- och handelsplats

Museum, hantverk och handel. Huseby Bruk har utvecklats till en modern handels- och hantverksplats i anrik miljö. Företag, museum och föreningar verkar sida vid sida i det vackra bruksområdet.

Här kan du med fördel uppleva den intressanta historien, köpa hantverk, ta en härlig promenad, äta lunch eller fika. Den mysiga julmarknaden lockar också många besökare till Huseby varje år.

Bilder

Transmissionshus vid Huseby bruk. En hög, smal träbyggnad med lanternin. En lång stålkabel är uppträdd på ett hjul i lanterninen.

Transmissionshus. Foto: Mia Fernlund

Huseby bruk. Mekaniska verkstaden. Gulputsad byggnad med stensockel.

Mekanisk verkstad. Foto: Mia Fernlund

Huseby bruk. Kvarnen. En liten stenbyggnad med två vattenhjul.

Kvarnen. Foto: Mia Fernlund

Hitta hit

Hitta till Huseby bruk

Huseby bruk, 340 32 Grimslöv

Hitta på Google Maps