På Skansen Kronan, som genom sin centrala placering på Skansberget är ett av Göteborgs främsta landmärken, genomför Statens fastighetsverk just nu ett spännande och efterlängtat projekt. I den fyra-fem meter tjocka yttermuren byggs en hiss vars syfte är att tillgängliggöra byggnaden och att skapa förutsättningar för ett attraktivt och välfungerande besöksmål. Om allt går enligt plan ska hissen stå klar lagom till det historiska 400-årsjubileet i sommar.

Skansen Kronan är en viktig byggnad för Göteborg. Dess omgivningar på Skansberget med sin vackra utsikt lockar många göteborgare året runt. Tillgängligheten till skansen har dock begränsats då det från 1990-talet fram tills nu bara funnits en utanpåliggande plattformshiss, en hiss som under senare år bara fått användas för varor. I dag är den enda ingången till tornet den lilla ursprungliga entréporten mot borggården, som leder via en smal vriden trappa upp till tornets innanmäte. Denna svårtillgänglighet var en del i tornets försvarsverk.

Behovet av en ny välfungerande hiss i Skansen Kronan är inte nytt. Såväl hyresgäster som Statens fastighetsverk har länge varit överens om att det är nödvändigt, både för att bedriva verksamhet i skansen men också för att tillgängliggöra byggnaden. Flera utredningar för att lösa problemet har genomförts på senare år. 

Visste du att:

I dag är den enda ingången till tornet den lilla ursprungliga entréporten mot borggården, som leder via en smal vriden trappa upp till tornets innanmäte. Denna svårtillgänglighet var en del i tornets försvarsverk.

Hiss i yttermuren värnar silhuett och rumslighet

Efter att ett tidigare förslag om en ny utanpåliggande hiss lagts ner - dels för att inte förstöra Skansen Kronan som ikonisk silhuett, dels för att driften av en hiss i ett så pass väderkänsligt läge skulle bli komplicerad - koncentrerade SFV arbetet till att hitta en invändig lösning.

Inte heller detta visade sig vara enkelt. Hur vi och våra samarbetspartners än vände och vred på frågan kom vi fram till att en ny invändig hiss skulle ha för stor visuell och praktisk påverkan på den för besöksmålet så viktiga rumsligheten.

Nu har vi tillsammans med slottsarkitekt Mikael Nädele lyckats hitta en dold hisslösning som tillgodoser moderna krav på tillgänglighet och arbetsmiljö men också bibehåller kulturvärdet. Lösningen blev istället att förlägga hissen i den 4­‑5 meter tjocka yttermuren. En variant som tidigare testats i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från 1640-talet.

En sprängskiss med vita konturer mot svart bakgrund av Skansen kronan som visar var den nya hissen ska installeras.

Inne i den befintliga yttermuren som är nästan fem meter tjock förläggs ett hisschakt som kommer att betjäna tre av byggnadens fyra våningar och vara tillgänglig från markplan. Foto: GAJD arkitekter

Stålkonstruktion i ett schakt i muren

Skansens fasader av grovt formad sten och stommens tjocka stenmurar och valv är i huvudsak intakta förutom på den nordöstra fasaden. Den har en något förändrad karaktär efter den utvändiga hiss och utrymningstrappa som adderades på 1990-talet. Det är från denna fasad som nya hissen når samtliga tre våningsplan förutom vinden.

I ett schakt i muren monteras en stålkonstruktion som tar murverkets plats och ger rum för hisskonstruktionen. Utvändigt påverkas muren inte annat än i markplan där vi behöver lägga till en ny tillgänglig entréport. I detta läge är hissen genomgångsbar vilket gör att öppningen även fungerar som ytterligare en utrymningsväg. 

Den befästa staden Göteborg firar 400 år

Om allt går som planerat väntas den nya hissen på Skansen Kronan stå klar till sommaren, lagom till 400-årsjubileet av Göteborgs tillkomst. Samtidigt med hissarbetet pågår ett upprustningsarbete i parken runt skansen. En park som anlades 1904 och som sköts av Göteborgs Stad. Båda insatserna ingår i Statens fastighetsverks och Göteborgs Stads gemensamma utvecklingsplan ”Den befästa staden Göteborg”, som totalt omfattar tio av stadens 1600-talsmiljöer.

Kontakt