Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka skansen Kronan. Läs mer på: skansenkronan.se

Skansen Kronan i Göteborg skulle ersätta Ryssåsens skans. Grundstenen lades 1687 och Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Skansen har 4–5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas. 

Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Det bestod ursprungligen av engelskt rullbly på ett underlag av brädor på stockar men har bytts ut flera gånger.

Åren 1731–33 konstaterades att underhållet av skansen var eftersatt, bland annat var golvet i krutvalven ruttet. Reparationer utfördes och därefter stod Skansen Kronan relativt orörd till slutet av 1800-talet då den bland annat fick sin nuvarande krona.

Den första kronan kom på plats 1699. Den var snidad i trä, beslagen med bly och förgylld. Vid besiktningen 1733 visade den sig vara rötskadad och ersattes med en trälanternin.

År 1904 blev Skansen Kronan militärmuseum.

Kanonerna har aldrig använts i strid

Skansen Kronan blev aldrig indragen i någon strid och år 1806 avrustades den.

I mitten av 1800-talet användes skansen som fängelse och under 1870-talet fungerade den under den rådande bostadsbristen som nödbostad.

Utsikt över Göteborg från skansen Kronan. Vår och grönska.

Utsikten från skansberget. Foto: Bert Leandersson

Hitta hit

Hitta till Skansen Kronan, Göteborg

Skansberget, Leijonsparres Väg 15, 413 01 Göteborg

Hitta hit på Google Maps