Lunds universitet har en längre tid haft ett behov av ett större palmhus i Botaniska trädgården, framförallt på grund av att kottepalmerna vuxit ända upp i taket. Palmerna planterades redan på 1860-talet och är av den utrotningshotade arten cycas zeylanicari.

Kottepalmerna och övriga växter i Palmhuset behöver mer plats och glas och tekniska system behöver ses över och bytas ut. Lunds universitet har en längre tid haft ett behov av ett större Palmhus, framförallt på grund av att kottepalmerna vuxit. Palmerna planterades redan på 1860-talet och är av den utrotningshotade arten cycas zeylanicari.

Projektet innebär framförallt en verksamhetsanpassning som till stor del finansieras med donerade medel. I den planerade ombyggnaden blir det ett nytt högre Palmhus och en ny entrébyggnad så att det passar Botaniska trädgårdens behov bättre. I och med ombyggnaden får verksamheten även en ändamålsenlig utställningslokal och växter får ett nytt, rymligt växthus.

Kottepalmerna planterades redan på 1860-talet och är av den utrotningshotade arten cycas zeylanicari.

Palmhuset före ombyggnad. Foto: SFV/Katrin Furustig

Underhållsprojekt

Ett omfattande underhållsprojekt planeras samtidigt för övriga delar av växthuset. I april 2023 beviljades Statens fastighetsverk 70 miljoner kronor för underhåll av de låga växthusen och orangerierna.

Underhållet omfattar bland annat byte av glas, stomme och installationer. Dessutom behöver fuktskador åtgärdas.

Statligt byggnadsminne

Palmhuset och övriga växthus och orangerier ligger mitt i Botaniska trädgården i centrala Lund. Hela Lunds universitets Botaniska trädgård med byggnader och mark är ett statligt byggnadsminne.

SFV strävar efter att bibehålla karaktären och gå tillbaka mer till det ursprungliga. Husen ska fortfarande ha en roll som fondbyggnader trädgården, dels i förhållande till den centrala rundeln, dels till Agardhdammen. Statens fastighetsverk samarbetar med White arkitekter i projektet.

Tidplan

Projektering pågår

2023: Upphandling

2024-2026: Prel. produktion

Kontakt