Besöksmål Besöksmål

Lunds botaniska trädgård är öppet för besök. Länk till botaniska trädgården för mer information.

Botaniska trädgården vid Lunds universitet har vindlande promenadstigar, höga träd, ängar, stenpartier, dammar, blomsterplanteringar och växthus att utforska. 

I en botanisk trädgård odlas växterna i första hand för forskning och undervisning. De är också ordnade efter särskilda system såsom familjer, släkten eller världsdelar. Här finns växter från många delar av världen och tack vare det sydliga läget i Lund trivs och frodas många exotiska växter som inte är härdiga längre norrut.

Dahliagången i Lunds botaniska trädgård

Dahliagången i Lunds botaniska trädgård. Foto: SFV/Stefan Larsson

Botaniska trädgården vid Lunds universitet är en av Sveriges tre statliga botaniska trädgårdar. Den låg först där Lundagård och Universitetsplatsen ligger idag. Den började anläggas 1690 men fick sin form på 1740-talet av överintendent Carl Hårleman. Universitetets tillbyggnader började inkräkta alltmer på trädgårdens utrymme och 1862 flyttades den till sin nuvarande plats och utformades av professorn i botanik, J G Agardh.

När Agardh, började anlägga den nuvarande botaniska trädgården i Lund på 1860-talet, placerade han växterna efter sitt eget system i stället för att använda Linnés sexualsystem. Professor Agardh gav de inre delarna av trädgården en formell, striktare barockinfluerad form som i de yttre delarna övergår i en mjukare engelsk romantisk stil med slingrande gångar, ängar och träd. Detta för att de yttre delarna skulle skydda den inre med mer ömtåliga växter. Tack vare sitt höga botaniska och kulturhistoriska värde så är Botaniska trädgården vid Lunds universitet idag ett statligt byggnadsminne.

Magnolia i full blom i Botaniska trädgården i Lund

Magnolia i full blom i Botaniska trädgården. Foto: SFV/Stefan Larsson

Vårdprogram för botaniska trädgården

Statens fastighetsverk har tagit fram ett vårdprogram. Där beskrivs trädgårdens tillkomst och historia, dess växtlighet och skyddsvärda växter och träd samt vad som krävs av underhåll och förnyelse för att bevara trädgårdens ursprungliga karaktär. För att bevara, använda och utveckla trädgården krävs en god samverkan mellan trädgårdens ledning och personal och Statens fastighetsverk i Lund.

Den botaniska verksamheten har ett högt skyddsvärde, vilket kräver att de som  ansvarar för den ges goda förutsättningar att bedriva verksamheten. Det krävs långsiktighet och omsorg i de åtgärder som utförs. 

Trädgården är inte bara en arbetsplats för botaniker och deras studenter – Lunds botaniska trädgård är i allra högsta grad lundensarnas trädgård och park. För en del är det genaste vägen till jobbet och skolan medan andra strosar i timmar, går på guidade visningar med trädgårdens botaniker eller sitter en stund och filosoferar på någon parkbänk eller gräsmatta. En plats för att följa årstidernas växlingar, andas frisk luft och få en stunds själsro.

Allt detta är så lätt att ta för givet, men var så säker, det finns en mening med varenda sten, blomma och träd. Och det ligger stor möda och omtanke av skickliga trädgårdsmästare i den dagliga omsorgen.

Hitta hit

Hitta till Botaniska trädgården vid Lunds universitet

Östra Vallgatan 20, 223 61 Lund

https://goo.gl/maps/vpTWK5UL7hzboYLu5