Skeppsholmen och Kastellholmen är en unik skärgårdsmiljö mitt i Stockholm och en maritim oas för konst, kultur och rekreation. I april 2017 påbörjades en omfattande renovering av träkajerna och dykdalberna på Skeppsholmens östra och norra sida. Renoveringen genomförs i fyra etapper. Den första etappen blev klar under våren 2018, etapp två slutfördes under 2020 och de sista två etapperna beräknas påbörjas tidigast 2022.

En kort historik

På 1600-talet lät drottning Kristina flytta flottans båtvarv och flottbas till Skeppsholmen. På den nordöstra sidan sluttade berget då brant ned i vattnet och båtar och fartyg förtöjdes i berget och vid dykdalber (förtöjningspålar i vattnet). Under 1700-talet rätades Skeppsholmens naturliga strandlinje ut genom utfyllnader och kajanläggningar.

Undersökningar av kajerna 2015 visade att de norra och östra kajerna behöver renoveras igen. Senast de renoverandes var 1995-1999. Nuvarande renovering är en större satsning där kajkonstruktionen byggs för att hålla i ca 80-100 år. Trädäcket kommer att behöva bytas oftare men det är en mindre underhållsåtgärd. Efter renoveringen kommer kajerna bli säkrare och promenadvägen runt holmen blir bättre ur tillgänglighetsaspekt. Samtidigt är det viktigt att vi bevarar historiska och estetiska värden.

Etappvis renovering

Renoveringen genomförs i fyra etapper och startade 2017. Den första etappen (från Kastellholmen fram till färjeläget) blev klar våren 2018. Etapp två blev klar under 2020. Den omfattade kajen från Djurgårdsfärjans färjeläge nästan ända fram till Slupskjulsvägen. 

Efter etapp två passar vi på att genomföra mark- och avloppsarbeten i området under 2021. Under tiden kommer kajen att stängas av för genomfart från Slupskjulsvägen till Kastellholmsbron. Det innebär bland annat att vägen/Svensksksundsvägen ner mot färjan är avstängd. Biltrafiken till Kastellholmen leds om.

Etapp tre och fyra är ännu inte inplanerade men väntas kunna påbörjas tidigast 2022. Etapp tre går fram till styckekranen och etapp fyra hela kajsträckan bort till Skeppsholmsbron.

I stort sett allt du ser på Skepps- och Kastellholmen i dag är marinhistoria. Den började på 1640-talet då holmarna blev örlogsbas för flottans krigsfartyg - en förutsättning för stormakten Sverige, som hade provinser runt Östersjön och en lång kust att försvara. Basen för flottan gjorde att holmarna länge var en hemlig värld, som få hade tillträde till, men i dag står den öppen för dig att upptäcka.

Tillfälligt trafikomläggning

Mellan december 2020 till sommaren 2021 utförs markarbeten vid östra brobänken, därför kommer buss- och biltrafik fortsatt att påverkas fram till sommmaren 2021. Delar av kajen och angränsande vägar kommer att vara avstängda för trafik. Bussen kommer att vända vid Holmamiralens väg till dess att arbetet är färdigställt. Biltrafiken till Kastellholmen leds om till Holmamiralens väg ned längs södra kajen till bron över till Kastellholmen och gående kan passera mellan husen ner mot södra kajen och Kastellholmsbron. SL bestämmer när busstrafiken läggs om igen till ordinarie hållplats efter att markarbetena är slutförda. 

SL:s båttrafik till och från Skeppsholmen går som vanligt igen men det är fortfarande en alternativ gångväg till färjelägret via kajen från Kastellholmsbron.

För att underlätta för besökare har vi skyltat med kartor på strategiska platser och med orangea hänvisningsskyltar.

Visa bildspel

Kommer det att bullra?

Ett visst mått av buller kan inte uteslutas men vi gör vad vi kan för att minska bullret. Det kommer endast att förekomma vardagar under kontorstid.

Sidan kommer att uppdateras när mer information kommer.

Bilder

Visa bildspel

Foto: Victor Frosteryd

Visa bildspel

Foto: Victor Frosteryd

Visa bildspel

Foto: Victor Frosteryd

Kontakt