Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre välkomna och serva besökarna har Statens fastighetsverk och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en permanent paviljong på trädgårdens förgård. Byggnaden kommer att öppnas i slutet av sommaren 2023.

För att skapa ett naturligt besöksflöde och lösa logistiken föreslås entrén till Linnéträdgården att gå genom en ny port som tas upp i planket mot Svartbäcksgatan. När du gått in genom porten möts du av entréträdgården, ett trädgårdsrum inramat av spaljéer med klätterrosor. Här kan du slå dig ner för en fika före eller efter ett besök. Skulle det regna kan du välja en plats under paviljongens generösa taksprång och vid sol söka skydd under en pergola. Från entréträdgården når du paviljongens entré

Linnéträdgården är en av Uppsalas mest älskade gröna platser. Hit söker sig många uppsalabor men även långväga svenska och utländska turister. Detta för att njuta av prakten i trädgården och för att se den plats där Carl von Linné gjorde sina vetenskapliga iakttagelser och undervisade sina studenter.

För att bättre kunna ta hand om besöksflödet och skapa en knutpunkt för Linnémuseet, Linnéträdgården och orangeriet har Statens fastighetsverk och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en besökspaviljong som ska ersätta den provisoriska servicebyggnad som stått på trädgårdens förgård sedan 2007.

Trots att den tillfälliga byggnaden varit en tillgång har den inte svarat upp vare sig mot besökarnas eller verksamhetens behov. Istället har SFV nu byggt en permanent besökspaviljong som blir ett viktigt tillskott till trädgården och som kommer att stärka besöksmålet.

Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Till paviljongen skapas en ny entréträdgård med café och uteservering.  

Paviljongen sedd från förgården med museet i ryggen

Den nya besökspaviljongen sedd från förgården om du står så att du har Linnémuseet i ryggen. Paviljongens placering är naturlig då äldre kartor visar att det just stått ekonomibyggnader här. När paviljongen står färdig får förgården tillbaka den storlek den hade under Linnés tid och gårdens lindar hamnar åter symmetriskt placerade i gårdsrummet. Foto: Jacob Hidemark

Lågmäld träpaviljong med generösa utblickar

Den nya byggnaden med sin entréträdgård, ritad av Jacob Hidemark - SFV:s ansvariga arkitekt för Linnéträdgården, löper längs med Svartbäcksgatan. Placeringen av paviljongen är naturlig då äldre kartor visar att det just stått funktionsbyggnader eller uthus här. När den nya byggnaden står färdig får förgården tillbaka den storlek den hade under Linnés tid.

Byggnaden är lågmäld i sitt uttryck och förhåller sig fint till den kulturhistoriska miljö som Linnéträdgården utgör. Samtidigt är det också, då man bygger nytt i den här typen av miljöer, viktigt att visa att det är en byggnad från vår tid - att den nya paviljongen blir en berättande årsring från 2000-talet precis som orangeriet är en årsring från tidigt 1800-tal och bostadshuset en från mitten av 1700-talet.

Paviljongen har gestaltats med svagt svängda tak för att på trädgårdspaviljongers vis skapa ett lätt och lustfyllt uttryck. Materialen är traditionella och beprövade, vitt- och grönmålat trä, svart plåt och mycket glas för att ge generösa utblickar och förstärka trädgårdskänslan.

Ny entréport och trädgårdsrum för fika

För att skapa ett naturligt besöksflöde och lösa logistiken går entrén till Linnéträdgården genom en ny port som tas upp i planket mot Svartbäcksgatan.

Ritning av fasad mot Svartbäcksgatan

Vy över Linnéträdgården sedd från Svartbäcksgatan. Över det gröna planket skymtar den nya paviljongen med sitt svängda tak. Foto: Jacob Hidemark

När du går in genom porten möts du av ett vackert trädgårdsrum inramat av spaljéer med klätterrosor. Här kan du slå dig ner för en fika före eller efter ett besök. Skulle det regna kan du välja en plats under paviljongens generösa taksprång och vid sol söka skydd under en pergola.

Malin Lindström, kulturmiljöspecialist Statens fastighetsverk

Från det nyskapade trädgårdsrummet, som du som besökare kan nyttja oavsett om du vill lösa entré till Linnéträdgården eller inte, hittar du paviljongens entré.

Ett komplett besöksmål och förbättrad arbetsmiljö

För Uppsala universitet är uppförandet av en permanent paviljong, utöver att besöksmålet Linnéträdgården nu blir komplett, också en arbetsmiljöfråga eftersom den kommer att tillföra viktiga rum för universitetets personal.

Utöver att det finns ett stort intresse för Linné och hans verk upptäcker allt fler hur viktigt och roligt det är att odla och hur bra de mår av att vistas i gröna miljöer. Linnéträdgården är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta trädgårdar och en stor inspirationskälla för många. Uppsala universitet som driver verksamheten i Linnéträdgården ser fram emot att kunna ge besökarna en ordentlig och funktionell besökspaviljong och även att deras personal får det utrymme de behöver.

Plan som visar hur entréträdgården och paviljongen förhåller sig till Linnémuseet

Planritning över förgården med den nya paviljongen till vänster och Linnémuseet till höger. Foto: Jacob Hidemark

En efterlängtad besökspaviljong

Om du tycker att du har hört talas om detta förut så är gestaltning av den här permanenta paviljongen en bearbetning av det förslag som offentliggjordes 2015 som i sin tur var en vidareutveckling av det förslag som offentliggjordes 2011. Den provisoriska servicebyggnaden har stått på trädgårdens förgård sedan 2007. Så att en ny och permanent besökspaviljong är efterlängtad är inte någon underdrift.

Bygglov beviljades år 2021 men en arkeologisk utgrävning behövde göras innan projektet kunde starta. Under hösten 2022 har den arkeologiska utgrävningen gjorts och byggstart är i månadsskiftet januari/februari 2023. Om allt går enligt plan kommer byggnaden stå klar för invigning sommaren 2023.

Besökspaviljongens butik med utsikt mot trådgårdsrummet

Den permanenta paviljongen ska utöver sin tillgängliga och tydliga entréfunktion erbjuda en butik för souvenirer och böcker, besökstoaletter, väskförvaring och personalutrymmen. Här syns disken där du löser din entrébiljett samt en del av butiken. Genom de stora glasen, bakom växter på spaljéer, ser du ut mot Linnémuseet. Utöver att växterna silar ljuset in i butiken bildar de även en tidlös fasad mot den historiska miljön. Foto: Jacob Hidemark

Kontakt