Botanhuset med sina enorma samlingar av växtmaterial har under många år brottats med trånga utrymmen och en bristfällig arbetsmiljö. Mellan åren 2021-2023 pågick en varsam renovering av det vackra jugendhuset i barockstil som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Naturhistoriska riksmuseet, med alla dess byggnader, byggdes under en 10-årsperiod med start 1907 efter ritningar av arkitekt Axel Anderberg. Den botaniska avdelningen fick en separat byggnad ”Botanhuset” söder om museet. Arkitekturen följer huvudbyggnadens formspråk och material. Institutionen har inte haft någon publik verksamhet sedan 1960-talet.

Ett omfattande vård- och underhållsbehov förelåg för Botanhuset. De tekniska installationerna var uttjänta och behövde bytas ut. Det fanns också ett stort behov av att få ändamålsenliga lokaler med en fungerande arbetsmiljö.

Produktion har pågått sedan januari 2021 och avslutades 2023.