Botanhuset med sina enorma samlingar av växtmaterial har under många år brottats med trånga utrymmen och en bristfällig arbetsmiljö. Nu påbörjas en varsam renovering av det vackra jugendhuset i barockstil som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Naturhistoriska riksmuseet, med alla dess byggnader, byggdes under en 10-årsperiod med start 1907 efter ritningar av arkitekt Axel Anderberg. Den botaniska avdelningen fick en separat byggnad ”Botanhuset” söder om museet. Arkitekturen följer huvudbyggnadens formspråk och material. Institutionen har inte haft någon publik verksamhet sedan 1960-talet.

Ett omfattande vård- och underhållsbehov föreligger för Botanhuset. De tekniska installationerna är uttjänta och behöver bytas ut. Det finns också ett stort behov av att få ändamålsenliga lokaler med en fungerande arbetsmiljö.

Botanhuset är nu tomställt och redo för renovering. Bygglov är beviljat och upphandling av generalentreprenör är klar. Mer information kommer att publiceras underhand. Projektet beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2022.