SFV genomför en upprustning av Herkulesgatan, mellan Rödbodgatan och Drottninggatan i centrala Stockholm. 

Vi kommer att byta tätskiktet på gatan eftersom det är slitet. I samband med det breddar vi gångbanorna mot kvarteret Björnen och lägger ny marksten. Gatan kommer att få krukor med buskar när projektet är klart. 

Projektet startar i december 2021 och pågår i cirka 15 månader. Under arbetet kommer det förekomma visst buller. 

Trafikpåverkan

Under arbetet är Herkulesgatan avstängd för biltrafik. Bilar leds om via Jakobsgatan. Gatan är öppen för cykel- och gångtrafik men det kommer att vara tillfälliga gångbanor som flyttas under projektet. 

Tidplan

Jakobsgatan – trafiken vänds natten till 20/1

Herkulesgatan – avstängning sker natten till 21/1

Projektet beräknas pågå större delen av 2022 

 

Butiker och restauranger på gatan har öppet som vanligt. 

Kontakt