Certifierat skogsbruk

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 kvalitetscertifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - ett kvalitetscertifieringssystem där skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF.

Anslutningen till FSC innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi har genom FSC-anslutningen förbundit oss att följa de svenska FSC-kriterierna som de olika intresseorganisationerna gemensamt kommit fram till. De här kriterierna innebär bland annat att vi tar stor naturvårdshänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Dessutom tas hänsyn till andra markanvändningsintressen som till exempel rennäring och turism. De svenska kriterierna bygger i sin tur på tio olika internationella principer som är grunden för all FSC-certifiering.

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 kvalitetscertifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - ett kvalitetscertifieringssystem där skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF. Följ med SFV Skog på en revision.

SFV är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - ett kvalitetscertifieringssystem som innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

Årliga revisioner

För att säkerställa att vårt skogsbruk uppfyller de svenska FSC-kriterierna görs varje år en revision utförd av ett fristående certifieringsföretag. För SFV:s del utförs denna revision av Orbicon. Under 2-3 dagar gör de fältbesök på någon del av vårt innehav och väljer då antingen att besöka planerade eller utförda avverkningar där andra intresseorganisationer ansett att vi frångått FSC-kriterierna och/eller så besöks ett slumpvist urval av avverkningar, gallringar eller skogsvårdsobjekt.

FSC:s skogsrapport

Har du synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden?

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®).

Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se, men du kan också kontakta våra naturvårdsspecialister eller lokala skogsvaktare

Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Vår oberoende certifierare

Om du tycker att din dialog med SFV inte fungerar kan du kontakta vår oberoende certifierare direkt. Vårt revisionsföretag heter WSP Danmark A/S och SFV:s certifierare är Karina Kitnaes. Du når henne via e-post karina.kitnaes@wsp.com.

Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.

Här kan du hitta mer information om vårt certifieringsföretag Soil association.