Fråga oss om skogsförvaltning

Har du frågor eller synpunkter om vår skogsförvaltning är du välkommen att kontakta oss. Vår naturvårdsspecialist och våra skogvaktare svarar gärna på dina frågor.

Skicka i första hand e-post till skogsbruk@sfv.se så ser vi till att dina frågor och synpunkter kommer till rätt person. Våra arbetsuppgifter innebär att vi ofta befinner oss ute i skog och mark, så vår gemensamma e-postadress är säkraste sättet att hamna rätt.

Söker du en specifik medarbetare så hittar du oss här:

Fastighetschef

Köpmangatan 22 A, Östersund

Erik Larsson, erik.larsson@sfv.se, 010 478 73 74

Naturvårdsspecialist

Köpmangatan 22 A, Östersund

Irene Stjerna, irene.stjerna@sfv.se, 010 478 73 83

Gruppchef skog

Köpmangatan 22 A, Östersund

Stefan Ångström, stefan.angstrom@sfv.se, 010 478 73 69

Skogvaktare Norrbottens län

Porjusvägen 16, Jokkmokk

Sara Asplund, sara.asplund@sfv.se, 010 478 73 28

Fredrik Hedlund, fredrik.hedlund@sfv.se, 010 478 73 95

Skogvaktare Västerbottens län

Volgsjövägen 27, Vilhelmina

Johannes Kraft, johannes.kraft@sfv.se, 010 478 73 84

Patrik Ulander, patrik.ulander@sfv.se, 010 478 73 85

Skogvaktare Jämtlands län

Köpmangatan 22 A, Östersund

Sven Hagström, sven.hagstrom@sfv.se, 010 478 73 94 

Skogvaktare södra Sverige

Frescativägen 31 C, Stockholm

Mats Larshagen, mats.larshagen@sfv.se, 010 478 73 76

Johan Njunjes, johan.njunjes@sfv.se, 010 478 78 18

Fastighetsförvaltare

Porjusvägen 16, Jokkmokk

Vanja Andrén, vanja.andren@sfv.se, 010 478 70 88

 

Synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®). Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se. Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Oberoende certifiering och revision

De som utfärdar certifikatet är vår oberoende certifierare/certifieringsföretag Soil association.

Vårt oberoende revisionsföretag är WSP Danmark A/S. Den oberoende revisorn Karina Kitnaes når du via e-post karina.kitnaes@wsp.com och det går bra att kontakta henne direkt om du inte tycker att din dialog med SFV fungerar.

Allmänt om klagomålshantering

Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.

Planerade avverkningar

Våra kommande slutavverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogliga grunddata kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om bland annat nyckelbiotoper och biotopskydd.