Fråga oss om skogsbruk

Har du frågor eller synpunkter om hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Våra naturvårdsspecialister och lokala skogsvaktare svarar gärna på dina frågor.

Skicka i första hand e-post till skogsbruk@sfv.se så ser vi till att dina frågor och synpunkter kommer till rätt person. Våra arbetsuppgifter innebär att vi ofta befinner oss ute i skog och mark, så vår gemensamma e-postadress är säkraste sättet att hamna rätt.

Söker du en specifik medarbetare så hittar du oss här:

Tf. Fastighetschef

Köpmangatan 22 A, Östersund

Erik Larsson, erik.larsson@sfv.se, 010 478 73 74

Naturvårdsspecialist

Köpmangatan 22 A, Östersund

Per Linder, per.linder@sfv.se, 070 37 47 891

Naturvårdsspecialist

Köpmangatan 22 A, Östersund

Irene Sivertsson, irene.sivertsson@sfv.se, 010 478 73 83

Driftchef skog

Köpmangatan 22 A, Östersund

Erik Larsson, erik.larsson@sfv.se, 010 478 73 74

Skogvaktare Norrbottens län

Porjusvägen 16, Jokkmokk

Emil Modig, emil.modig@sfv.se, 010 478 73 87

Sara Asplund, sara.asplund@sfv.se, 010 478 73 28

Fredrik Hedlund, fredrik.hedlund@sfv.se, 010 478 73 95

Skogvaktare Västerbottens län

Volgsjövägen 27, Vilhelmina

Johannes Kraft, johannes.kraft@sfv.se, 010 478 73 84

Patrik Ulander, patrik.ulander@sfv.se, 010 478 73 85

Skogvaktare Jämtlands län

Köpmangatan 22 A, Östersund

Sven Hagström, sven.hagstrom@sfv.se, 010 478 73 94 

Skogvaktare södra Sverige

Frescativägen 31 C, Stockholm

Mats Larshagen, mats.larshagen@sfv.se, 010 478 73 76

Från 1 februari 2020

Johan Njunjes, johan.njunjes@sfv.se, 010 478 78 18

Fastighetsförvaltare

Köpmangatan 22 A, Östersund

Stefan Ångström, stefan.angstrom@sfv.se, 010 478 73 69

Synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®). Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se. Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Oberoende certifiering och revision

De som utfärdar certifikatet är vår oberoende certifierare/certifieringsföretag Soil association.

Vårt oberoende revisionsföretag är WSP Danmark A/S. Den oberoende revisorn Karina Kitnaes når du via e-post karina.kitnaes@wsp.com och det går bra att kontakta henne direkt om du inte tycker att din dialog med SFV fungerar.

Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.

Allmänt om klagomålshantering

Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.

Planerade avverkningar

Våra kommande slutavverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogliga grunddata kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om bland annat nyckelbiotoper och biotopskydd.