Grönt bokslut

Årligen genomför vi ett så kallat grönt bokslut på de skogsskötselåtgärder vi genomfört under året. I det gröna bokslutet görs stickprov och ett stort antal kvalitetsparametrar inventeras ute i fält. 

Resultatet ger oss vägledning hur bra vi lyckas med våra åtgärder och om vi behöver sätta fokus på något speciellt området där vi ser att vi behöver förbättra oss. Här kan du se årets sammanställning av det gröna bokslutet gällande våra åtgärder utförda 2021. 

Vårt gröna boksluts kvalitativa mål och utfall 2021

Tabellen visar resultatet av årets gröna bokslut.

  • Kolumn Utfall visar om målet har uppfyllts eller ej.
  • För varje åtgärdskategori finns en sammanfattande variabel för produktion samt hänsyn som är fetmarkerat i tabellen. Denna variabel är resultatet av flertalet underliggande variabler som mäts vid det gröna bokslutet.

Åtgärd

Variabel som mäts

Antal inv.

Måltal

Utfall

Markberedning, sådd

Bästa metod för ståndorten använd?

7

100%

75%

Markberedning, sådd

Andel godkända markberedningar i förhållande till måltalet för ståndorten planteringspunkter/ha på objektet ± 10%.

7

80%

38%

Markberedning, sådd

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

<30%

63%

Kvalitativa mål: ej inom utsatt måltal. Beror i huvudsak på att naturliga svårigheter, såsom exempelvis blockighet som gör det omöjligt att nå måltal avseende planteringspunkter.

Markberedning, sådd

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

<30%

11%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Registrerade avvikelser bland annat utifrån att det markberetts väl nära naturvärdesträd samt blött område.

Plantering

Andel godkända planteringar i förhållande till måltalet för ståndorten plantor/ha på objektet ± 10%.

7

80%

38%

Plantering

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

<30%

40%

Kvalitativa mål: ej inom utsatt måltal. Avvikelsen beror i huvudsak på döda plantor vid uppföljningen.

Plantering

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

<30%

0%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Toppenresultat med en nedgång från föregående år till årets noll procent avvikelser.

Röjning

Andel godkända röjningar i förhållande till måltalet för ståndorten st/ha på objektet ± 10%.

10

80%

78%

Röjning

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

10

<30%

12%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Positiv trend med fortsatt gott resultat. Avvikelser främst på grund av ojämna röjningar.

Röjning

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

10

<30%

10%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Avvikelser i form att något hårt röjt i björk samt enstaka sälg nedröjd.

Gallring

Andel godkända gallringar i förhållande till önskad grundyta i traktdirektiv ±10%.

4

80%

33%

Gallring

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

4

<30%

13%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Avvikelser endast utifrån fel grundyta efter genomförd åtgärd.

Gallring

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

4

<30%

7%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Avvikelse på ej rensat stig från ris vid åtgärd.

Föryngrings-avverkning

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

8

<30%

0%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Toppenresultat med noll procents avvikelser.

Föryngrings-avverkning

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

8

<30%

3%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Fortsatt nedåtgående trend till utmärkta 3% avvikelser i år. Avvikelser i form av ej lämnat toppen då tillskapat högstubbar vid åtgärden.

Naturvårdande skötsel

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

2

<30%

0%

Kvalitativa mål: väl inom utsatt måltal. Även i år hålls ”nollan”.

Fokusområde för 2022

Förbättringsåtgärd

Plantering

Besök pågående plantering, kontrollera utförd plantering samt plantvård.

Kommunikation

Skapa tydliga, informativa och kompletta traktdirektiv.