Jordbruk

Statens fastighetsverks jordbruksförvaltning förvaltar ett trettiotal jordbruksegendomar i Sverige som tillhör det nationella världsarvet. Dessa ligger i södra och mellersta Sverige. Totalt omfattar förvaltningen cirka 24 000 hektar jord- och skogsbruksmark med tillhörande kulturbyggnader. 

Du är välkommen att besöka gårdarna, allemansrätten gäller här, men tänk på att gårdarna arrenderas ut till privatpersoner och att många av byggnaderna därför inte kan besökas. 

Kronans gårdar

Ekonomibyggnader, Kungsbergs kungsgård. Stora, rödmålade träbyggnader. Sommar och grönska.

Kungsgårdar, militära boställen och kungliga slott. Statens fastighetsverk förvaltar ett trettiotal jordbruksegendomar i södra och mellersta Sverige – en total yta om cirka 24 000 hektar nationellt kulturarv.

Kungsgårdar

Stora Stenhuset på Tuna kungsgård. Tvåvåningsbyggnad putsad i vitt och rött, med svart tegeltak. Vår, blommor och skir grönska.

Kungsgårdarna utgör de äldsta och största av statens jordbruksfastigheter, där flera har sina rötter i medeltiden. Många av gårdarna har däremot tillkommit i statens ägo långt senare än så, genom fredsuppgörelser, reformationen och genom Karl XI:s reduktion.

Militära boställen

Bostadshus i sten och röd-målat trä på Bäckaskogs gård.

Under stormaktstiden ökade svenska kronans behov av soldater och befäl. För att kunna rekrytera till det militära infördes därför ett nytt avlöningssystem, det så kallade Indelningsverket. Det innebar att befälen istället för lön fick ett ställe att bo på, som även inkluderade brukbar jord och mark som kunde försörja familjen.