Tämä oon Valtion fastiheettilaitos (SFV)

Yhessä meilä oon monta fastiheettiä ja miljöitä Ruottissa jokka oon kulttuurihistuurialisesti arvokhaat. Net oon osa meän yhtheisestä histuuriasta ja tulevaisuuesta. Valtion fastiheettilaitos rakentaa ylpeyttä valtion omasuuksista, meän kansalisrakenuksista ja vaphaista maista; slotista ja kuninkhaantaloista, teatterista, museoista, ampasaatista ja yhestä seittemäsosasta Ruottin aluheesta. Met omistamma tämän kaiken yhessä ja meän tehtävä oon ette hoitaa sen parriimalla laila. Met piämä kansa valvoa ette rakenuksitten sielua ja karaktääriä säilytethään, mutta samala sovittaa niitä nykyaijan tarpheen ja käytön mukhaan – hyöyksi ja iloksi niin hyyryläisele ko ylheisölle. Yhtä tärkeätä ko ette jakkaa histuuriata tämän päivän rakenuksista oon ette lua uutta rakenushistuuriata huomispäiväle, SFV hoitaa kansa valtion mettiä ja maita. Sen met tehemä pitkänaijan kestävällä laila, niin ette biolookinen moninaisuus säilytethään ja ette porolaitumia pystythään pruukaahmaan tulevaisuuessaki.

Valtion fastiheettilaitos (SFV) perustethiin 1993 mutta meän toiminalla oon vanhaat juuret. Meän syvviimät juuret menevät niin kauas ko Kamarikolekihaan (Kammarkollegiet) joka perustethiin 1618. SFV:tä johtaa johtokunta joka yhessä meän jeneraalitirehtöörin kansa oon vastuulinen toiminasta hallitusta vasten. Meitä oon suunile 400 työntekiätä jokka innola olema töissä justhiins meän fastiheetitten kansa. Laajuus meän toiminassa tekkee ette meilä oon monta eri virkaa; fastiheettihuoltaja, fastiheettiteknikkeri, mettävahti, kulttuurihistuurikkeri, projektojohtaja, ostaja, jyristi ja monta muuta virkaryhmää joitako tarvithaan tueksi ja kehitykseksi.

Meilä oon jotaki kaikile innostusaluheile; kulttuurihistuurialisia rakenuksia, uuenaikhaista arkitektyyriä, syviä mettiä, korkeita tunturia, muinaisjäänöksiä ja avomaisemia. Monet paikoista oon jokku maan enniiten tunnetut matkailupaikat. Niitä piethään auki ja elävännä kiitokseksi meän innostunheitten hyyryläisitten takia.

Lyhykäistä faktaa Valtion fastiheettilaitoksesta

 • SFV huoltaa suunile 2 300 fastiheettiä johonka kuuluu suunile 3 000 rakenusta Ruottissa.
 • SFV huoltaa 6,5 miljoonaa hehtaaria maata ja se oon yks seittemäsosa Ruottin aluheesta.
 • SFV huoltaa suunile 1 700 kruunusaarta pitkin Ruottin rannikkoa ja meän suuriimissa järvissä.
 • SFV huoltaa ruottalaisia ampasaatia, resitensiä ja instityyttiä 60-kymmenessä maassa.
 • SFV oon matkassa vaihtelevissä määrissä kaheksassa niistä 15 mailmanperinöistä Unescon listala,
 • Vastuutta maan rapea 260 rakenusmuistoista (SBM) oon jaettu SFV:n, Forttifikasuunilaitoksen ja Merikulkulaitoksen välissä.
 • SFV perustethiin 1993 mutta toiminalla oon juuret 1600-luvulta.

Ota yhtheyttä meän kansa

Ette ottaa yhtheyttä Valtion fastiheettilaitoksen kansa sie saatat:

 • Meilata: sfv@sfv.se
 • soittaa väkselhiin telefooninumero: 010 478 70 00
 • käyä meän pääkontturilla Sankt Paulsgatan 6 Stokholmissa
 • lähättää postia:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stokholmi