Tällainen on Statens fastighetsverk (SFV)

Meillä on Ruotsissa monia yhteisiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä ja ympäristöjä. Ne ovat osa yhteistä historiaamme ja tulevaisuuttamme. Statens fastighetsverk (Valtion kiinteistövirasto) luo ylpeyttä valtion omistuksista, kansallisrakennuksistamme ja rakentamattomista maistamme. Näihin kuuluu esimerkiksi linnoja, kuninkaankartanoita, teattereita, museoita, suurlähetystöjä ja kaikkiaan seitsemäsosa Ruotsin pinta-alasta. Omistamme kaikki nämä yhdessä, ja meidän tehtävämme on hallinnoida niitä parhaalla tavalla. Meidän tulee myös varmistaa rakennusten sielun ja luonteen säilyminen ja mukauttaa ne samalla nykypäivän tarpeisiin ja käyttötarkoituksiin – sekä vuokralaisten että suuren yleisön hyödyksi ja iloksi. Nykyisten rakennusten historian välittämisen ohella aivan yhtä tärkeää on luoda uutta rakennushistoriaa tulevaisuutta varten. SFV hallinnoi myös valtion metsiä ja maa-alueita. Teemme sen pitkällä aikavälillä kestävästi niin, että biologinen monimuotoisuus säilytetään ja porojen laidunalueita voidaan käyttää myös tulevaisuudessa.

Statens fastighetsverk (SFV) perustettiin vuonna 1993, mutta sen toiminnalla on pitkä historia. Juuremme ulottuvat aina vuonna 1618 perustettuun Kammarkollegietiin. SFV:tä johtaa hallitus, joka yhdessä sen pääjohtajan kanssa vastaa toiminnasta Ruotsin hallitukselle. SFV:ssä työskentelee noin 400 työntekijää, jotka ovat sitoutuneet tekemään työtä yhteisten kiinteistöjemme eteen. Toimintamme laajuuden johdosta henkilöstössä on monien eri ammattien edustajia: isännöitsijöitä, kiinteistöteknikoita, metsänhoitajia, kulttuurihistorioitsijoita, projektipäälliköitä, ostajia, juristeja ja monia muita ammattiryhmiä, joita tarvitaan toiminnan tueksi ja kehittämiseksi.

Hallussamme on kohteita kaikilta intressialueilta, kuten kulttuurihistoriallisia rakennuksia, modernia arkkitehtuuria, syviä metsiä, korkeita tuntureita, muinaisjäännöksiä ja avaria maisemia. Monet näistä paikoista ovat maamme tunnetuimpia käyntikohteita. Omistautuneiden vuokralaistemme ansiosta ne pysyvät avoinna yleisölle ja elävinä.

Statens fastighetsverk lyhyesti

 • SFV hallinnoi Ruotsissa noin 2 300 kiinteistöä ja niillä olevia noin 3 000 rakennusta.
 • SFV hallinnoi 6,5 miljoonaa hehtaaria maata eli seitsemäsosaa Ruotsin pinta-alasta.
 • SFV hallinnoi valtion omistamia noin 1 700 saarta Ruotsin rannikoilla ja suurissa järvissä.
 • SFV hallinnoi Ruotsin valtion suurlähetystöjä, virka-asuntoja ja laitoksia noin 60 maassa.
 • SFV osallistuu eri tavoin Unescon maailmanperintöluettelossa olevan 15 ruotsalaisen maailmanperintökohteen hallinnointiin.
 • Vastuu Ruotsin yli 260 valtiollisesta rakennusmuistosta (statliga byggnadsminnen, SBM) on jaettu SFV:n, Fortifikationsverketin ja Sjöfartsverketin kesken.
 • SFV perustettiin vuonna 1993, mutta sen toiminta juontaa juurensa 1600-luvulle asti.

Yhteystiedot

Statens fastighetsverkiin voit ottaa yhteyttä

 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sfv@sfv.se
 • soittamalla vaihteeseen numeroon 010 478 70 00
 • käymällä pääkonttorissamme Tukholmassa osoitteessa Sankt Paulsgatan 6
 • lähettämällä postia osoitteeseen:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm