Fakturera oss

Som statlig myndighet omfattas SFV av lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen började gälla den 1 april 2019. Lagen innebär att alla inköp oavsett värde som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura till statliga myndigheter. Det gäller även direktupphandlingar.

Elektroniska fakturor

En e-faktura skickas helt elektroniskt och fakturan överförs till mottagaren som strukturerad information i ett överenskommet format. PDF är inte ett godkänt format. Vi hanterar inte heller fakturor som kommer in via mejl.

Mer information om lagen på Sveriges riksdags webbplats .

Leverantörer kan skicka elektroniska fakturor till SFV på två olika sätt.

1. Via PEPPOL-nätverket

I första hand skickas elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Det format som SFV kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan ansluta till PEPPOL-nätverket.

SFV:s adress för mottagning via PEPPOL är PEPPOL-id: 0007:2021004474.

Mer information om PEPPOL på DIGG:s webbplats.

2. Via leverantörsportal

För leverantörer som inte har eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor tillhandahåller SFV en kostnadsfri anslutning via Qvalia. Skaffa ett kostnadsfritt konto via denna länk: https://qvl.ai/XXX.

Utöver ovan så kan leverantör välja vilken fakturaförmedlingstjänst de önskar förutsatt att de följer rekommenderade fakturastandarder.

Fakturans innehåll

Alla fakturor till SFV ska innehålla uppgifter i enlighet med de vägledningar som finns utgivna på Skatteverket (vidare via Mervärdesskatt och Fakturering).

Bilagor till elektroniska fakturor ska vara i PDF-format.

Fakturor till SFV ska alltid märkas på något av nedan tre angivna sätt.

Beställningsnummer

Faktura till följd av en beställning från SFV ska endast märkas med beställningsnummer i fältet beställarreferens. Inget annat får anges i fältet för beställarreferenser. Referenser och övrig information ska placeras i enlighet med de standarder och rekommendationer som finns på SFTI.

Beställningsnummer hos SFV inleds alltid med ”SFV” och åtföljs sedan av sex (6) siffror, exempelvis SFV012345.

Abonnemangsnummer

Faktura som avser återkommande kostnader till följd av ett avtal om löpande leveranser som exempelvis el, fjärrvärme eller telefoni är så kallad abonnemangsfaktura. Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID eller motsvarande som är unikt för varan eller tjänsten. Om möjligt ange även leveransadressen för tjänsten eller varorna på fakturan.

Annan referens

Saknas beställning ska beställarens namn eller fastighetsområde/enhet anges som referens på fakturan. Om möjligt ange även leveransadressen för tjänsten eller varorna på fakturan.

Betaltid

SFV tillämpar 30 dagars betaltid från korrekt faktura ankommit till myndigheten om inget annat har överenskommits.

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Ekonomiska uppgifter

  • Organisationsnummer: 202100-4474
  • Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): SE202100447401

Danske bank

  • Bankgiro: OCR 858-0086
  • Bankgiro: 5134-3606
  • Kontohavare: Statens fastighetsverk
  • IBAN: SE03 1200 0000 0128 1010 6835
  • BIC/SWIFT: DABASESX

Har du frågor?

Har du frågor till Statens fastighetsverk om kund- eller leverantörsfakturor eller annat gällande ekonomi, kontakta oss vår via e-post ekonomi@sfv.se eller ring till vår växel: 010 478 70 00.