Upphandling

Statens fastighetsverk (SFV) är en statlig myndighet vilket innebär att det finns lagar och regler som SFV måste följa. Det huvudsakliga regelverket är lagen om offentlig upphandling, LOU. SFV upphandlar varor, tjänster och entreprenader. När det är möjligt genomför vi upphandlingar tillsammans med andra myndigheter, till exempel Fortifikationsverket.

Aktuella upphandlingar

Upphandlingar över gränsen för direktupphandling annonseras via Visma Tendsign. Här finns de upphandlingar som Statens fastighetsverk annonserar just nu.

Exempel på avtalsområden som SFV upphandlar:

  • Byggservice
  • Installation
  • Tekniska konsulter
  • Entreprenader
  • IT
  • HR-tjänster
  • Markskötsel

Hur du lämnar anbud

Instruktioner för hur du som leverantör lämnar anbud finns på Visma Tendsigns webbplats.

Upphandlingsprocessen

En upphandling på SFV sker i flera steg och nedan ser du hur processen kan se ut.

1. Medverkar i tidiga skeden för att fastställa inköpsstrategier och upphandlingsmodeller.
2. Planerar upphandlingsbehovet strategiskt och taktiskt.
3. Tar fram upphandlingsunderlag tillsammans med interna kravställare.
4. Annonserar upphandlingen.
5. Tar emot anbud.
6. Prövar och utvärderar anbuden.
7. Informerar om vald leverantör.
8. Sluter kontrakt eller ramavtal.
9. Mäter och följer upp leverantörernas/entreprenörernas prestationer.

Säkerhetsskyddad upphandling

Den verksamhet SFV bedriver innebär att det kan finnas behov av att skydda hemliga uppgifter i samband med upphandling. De uppgifter som ska skyddas berör rikets säkerhet. Detta innebär att SFV:s upphandlingar ska följa de lagar och förordningar som styr Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).

När ditt företag är aktuellt för SUA kommer företagets säkerhetsansvarige att kontaktas av SFV. Läs mer om säkerhetsskyddad upphandling hos Säkerhetspolisen.

För mer information är du välkommen att kontakta oss: