Mer om trädgårdar

Trädgårdar för odling, för undervisning eller bevarande av arter. Alla är de olika exempel på typer av trädgårdar som går att hitta i Statens fastighetsverks bestånd.

I det kulturarv som Statens fastighetsverk förvaltar ingår, förutom en mängd fastigheter, även en mångfald av kulturlandskap så som parker och olika typer av trädgårdar, för att nämna några. En park kan generellt sägas vara en promenadanläggning medan en trädgård är en odling.

Köksträdgården i Hovdala slottspark. I bakgrunden slottet. Sommar, blommor och grönska.

Parken vid Hovdala slott är ett exempel på alla de slottsparker som Statens fastighetsverk förvaltar. Foto: Oktod AB

Trädgårdar hör traditionellt ofta till en byggnad, så som ett kloster, ett slott eller ett länsresidens. Några exempel är klosterträdgården i Vadstena och trädgården vid Hovdala slott. Ett exempel på länsresidensträdgård, bland de 22 länsresidens som Statens fastighetsverk förvaltar, är Tessinska palatsets samkomponerade palatsträdgård – en av Sveriges finaste arkitekturpärlor. 

Klosterlijor, eller snöklockor, i klosterträdgårdarna i Vadstena. Små, vita blommor.

I klosterträdgården i Vadstena växer bland annat klosterliljorna. Foto: Melker Dahlstrand

Trädgårdar för undervisning

Även de statliga institutionerna och museerna omges ofta av offentliga parkmiljöer och trädgårdar. Flera hör till naturvetenskapliga institutioner och används som undervisningsträdgårdar. De äldsta är Humlegården och Botaniska trädgården i Uppsala från mitten av 1600-talet, den yngsta är parken kring Etnografiska museet från 1980-talet.

Botaniska trädgårdar och fruktträdgårdar

En annan typ av trädgårdar är botaniska trädgårdar, så som Linnéträdgården i Uppsala, Sveriges första botaniska trädgård, grundad omkring 1655 under Carl von Linnés ledning.

Ytterligare ett exempel på trädgårdar hittar vi vid flera bruksanläggningar, exempelvis Huseby bruk med sin köksträdgård.

Inom SFV:s bestånd finns även ett tiotal gamla fruktträdgårdar. De illustrerar den historiska markanvändningen, bidrar till en ökad biologisk mångfald samt fungerar som genbank för äldre fruktsorter.

Planteringar i Linnéträdgården. Sommar, blommor och grönska.

Linnéträdgården i Uppsala var Sveriges första botaniska trädgård. Foto: Jenny Kjellgren Schönning