Kulturvärden

Trädgårdsmästarna bygger plantskola för lindarna och förbereder för fruktträdgården som planteras nästföljande år.

Trädgårdsmästarna bygger plantskola för lindarna och förbereder för fruktträdgården som planteras nästföljande år. . Foto: SFV/Anders Glassel

Återskapad trädgård

Roma kloster byggdes av cisterciensermunkar på 1100-talet.Troligtvis anlade de tidigt trädgårdar intill klostret. Nu återskapas delar av den trädgård som fanns vid Roma kungsgård på 1800-talet.

Roma kungsgård, mitt på Gotland, har varit en viktig mötesplats ända sedan vikingatiden och är fortfarande en betydelsefull plats för gotlänningarna. På 1800-talet fanns en trädgårdsanläggning med gångar, odlingskvarter, fruktträdgård och en romantisk park. Den rekonstrueras nu utifrån gamla kartor, georadar och spår i växtligheten.

– Vi började 2016 med att fälla träd som på 1960-talet ersatte en fruktträdgård med över hundra träd. Förra året återskapades en medeltida grusgång, berättar Anders Glassel, kulturarvsspecialist för landskap och park vid Statens fastighetsverk och projektledare för parkrestaureringen.

 

På kartan från 1815 syns området som nu restaureras. Även en karta från 1938 används som underlag.

På kartan från 1815 syns området som nu restaureras. Även en karta från 1938 används som underlag. Foto: Riksarkivet

I den medeltida gången återskapas en häck. Ursprunget var almar, men på grund av almsjukan ersätts de med parklindar.

I den medeltida gången återskapas en häck. Ursprunget var almar, men på grund av almsjukan ersätts de med parklindar. Foto: SFV/Mia Fernlund

– Det föll väl ut och nu har vi haft ett par fantastiska arbetsdagar tillsammans med Region Gotland som är vår markskötselentreprenör.

En del av den nyanlagda trädgården kommer att användas en tid framöver som plantskola.
– Vi har odlat rotskott kring parklindarna vid klosterruinen. De får nu växa till sig och ska sedan planteras ut i Kyrkallén. Bredvid plantskolan planerar vi att plantera fruktträd och när plantskolan har avvecklats kommer fler fruktträd att planteras så som det såg ut på 1950-talet.

Arbetet med trädgården är planerat att fortgå över flera år och utförs i mån av tid och budgeterade medel.
– Det är en långsiktig plan, men eftersom vi är en myndighet läggs budgeten för ett år i taget. Klart är att den restaurerade trädgården kommer att bli ett lyft för Roma som besöksmål, säger Lars-Erik Berglund, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Matjorden i gångarna läggs upp i odlingsbäddar. En del av bäddarna blir en örtagård. I gångarna läggs markduk och grus.

Matjorden i gångarna läggs upp i odlingsbäddar. En del av bäddarna blir en örtagård. I gångarna läggs markduk och grus. Foto: SFV/Anders Glassel

Fler bilder från restaureringen av trädgården vid Roma kungsgård

Den medeltida gången får markduk och grusas.

I gångarna läggs markduk och grus. Här den medeltida gången som grävdes fram 2019. Foto: SFV/Anders Glassel

Nyskördade rotskott av parklind som fått växa till sig vid lindarna i klosterruinen. De ska nu ställas i plantskolan för att växa sig starka.

Nyskördade rotskott av parklind som fått växa till sig vid lindarna i klosterruinen. De ska nu ställas i plantskolan för att växa sig starka. Foto: SFV/Anders Glassel

Planta för planta sätts varsamt på plats i den grusade trädgårdsgången.

Med stor omsorg planteras häckplantorna av lind i den återskapade trädgårdsgången. Foto: SFV/Anders Glassel