Kulturvärden

Ägg på Landsberga kungsgård

Ägg från hönsen på Landsberga kungsgård. Foto: Melker Dahlstrand

Nytt hem för 15000 hyresgäster

Landsberga gård i Biskopskulla utanför Enköping har fått ett nytt värphönsstall. Den gamla ladugården, ombyggd till hönsstall, brann ner till grunden 2018.

Landsberga gård i Biskopskulla utanför Enköping har fått ett nytt värphönsstall. Den gamla ladugården, ombyggd till hönsstall, brann ner till grunden 2018. Äggproduktion är en viktig del av gårdens verksamhet och därför påbörjade man snabbt planerna på att bygga ett nytt värphönsstall. Statens fastighetsverk, som enligt jordabalken har återbyggnadsskyldighet vid brand, har haft en tät dialog om det nya värphönsstallets utformning med arrendatorerna Per och Joakim Sandqvist, den fjärde generationen Sandqvist på gården.

Uppdraget var att uppföra ett modernt och flexibelt värphönsstall, anpassat till den kulturhistoriska miljön på Landsberga. Gården är en kungsgård och statligt byggnadsminne med en lång historia. Det har bedrivits jordbruk sedan tidig medeltid på platsen. Första spadtaget till det nya värphönsstallet togs i början av 2021 och i mars 2022 – ett drygt år senare – stod värphönsstallet färdigt och är nu invigt av Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.

Det nya värphönsstallet ligger på en annan plats på gården än det tidigare, bland annat för att hönsen ska få en bra utomhusmiljö. Här finns också plats för ett packeri, en servicedel, ett minireningsverk och en panncentral för pellets.