Från sommarnöje till det stora alvaret

Hälsningar världsarven – från sommarnöje till det stora alvaret

Från sommarnöje till det stora alvaret. I Sverige finns femton världsarv utsedda av Unesco. Du är välkommen till våra besöksmål i sju av dessa unika miljöer: Örlogsstaden Karlskrona, Södra Ölands odlingslandskap, Hansastaden Visby, Birka och Hovgården, Drottningholms slott, Höga kusten och Laponia. Dessutom äger vi fastigheter i Världsarvet Falun.

Filmen är syntolkad genom verbalisering.

Karta: Hitta till våra besöksmål vid världsarven

Ditt närmsta världsarv