Statens fastighetsverk upplåter mark och lokaler för att motverka spridningen av covid-19

Statens fastighetsverk ser möjlighet att bistå med markytor och lokaler under coronakrisen.

Efter förfrågan från regioner eller myndigheter är vi beredda att ställa markytor eller lokaler till förfogande som är möjliga att använda. Det kan till exempel handla om att upplåta mark för tillfälliga lokaler avsedda för provtagning, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk förvaltar mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta, lantbruksegendomar med stora kultur- och naturvärden samt 1 700 öar och skär. SFV förvaltar också cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader.

I SFV:s förvaltningsansvar ingår stora markområden i olika delar av Sverige. Majoriteten finns, undantaget skogsmarker och fjällområdet, i Götaland och Svealand.

För ytterligare information kontakta:

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se.