Kärnbo kurkoruin i Mariefred restaureras

Kärnbo kyrkoruin som ligger strax utanför den gamla stadskärnan i Mariefred, är nu tillfälligt stängd under tiden som ruinens murverk restaureras. 

Strax utanför den gamla stadskärnan i Mariefred ligger Kärnbo kyrkoruin, en ruin som är kvar efter den tidigare sockenkyrkan i Kärnbo. Kyrkan uppfördes till stora delar under 1100-talets senare del. Under senmedeltiden byggdes kyrkan ut åt väster och fick då även ett vapenhus.

Kärnbo kyrkoruin är populär att besöka. De höga väggarna och himlen som tak skapar tillsammans ett fint kyrkorum för vigslar, dop och ett fåtal vanliga gudstjänster. Ibland arrangeras här även mindre konserter. 

Sedan ett par veckor är ruinen dock tillfälligt avstängd då Statens fastighetsverk genomför en nödvändig restaurering av ruinens murverk. Ställningar, såväl på insida som utsida, är resta och arbetet är i full gång.

- Vi har länge haft planer på att restaurera ruinen så det känns bra att vara igång. Restaureringen ska säkerställa att lösa stenar kommer på plats och stabiliseras. I murkrönet används betong, som ger skydd mot vatteninträngning och frostsprängning. För att sätta skolstenar på plats och för att täta fogarna i murverket används ett hydrauliskt kalkbruk, säger Ulrika Gräns, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Hur länge restaureringen kan fortgå i höst är svårt att säga på förhand.

En så öppen arbetsplats som en ruin är förstås en väderberoende verksamhet, vi kan inte jobba med murarbete när frosten kommer. För projektets del hoppas vi därför på en mild och gynnsam höst,

säger Ulrika Gräns.
Kärnbo kyrkoruin. Stenmurarna till en liten medeltida kyrka. Sommar och grönska.

Restaureringen ska säkerställa att lösa stenar kommer på plats och stabiliseras. Foto: Mia Fernlund