Huseby bruk påverkas av höga vattennivåer

Den rikliga nederbörd som drabbat södra Sverige har lett till höga vattenflöden i vattendrag och sjöar i Småland och höga vattennivåer påverkar Huseby bruk.

Riklig nederbörd i södra Sverige har den senaste veckan lett till höga vattenflöden i vattendrag och sjöar i Småland. I Huseby bruk, beläget strax söder om Växjö, har vattennivåerna stadigt ökat i kraftverket och Statens fastighetsverks personal har med sin driftentreprenör jobbat hårt för att släppa igenom vattnet.

- Vi har öppnat samtliga dammluckor och har även grävt upp flera förbifarter för att öka genomströmningen. Läget har stabiliserat sig och för tillfället släpper vi lika mycket vatten som tillförs, säger Mathias Stenström, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

I slutet av veckan väntas 20-50 mm nederbörd, vilket fortsatt kommer att påverka Huseby bruk.

- Vi gör vad vi kan för att vara beredda. Vi har beredskap för att öka genomströmningen ytterligare och vi har tillgång till sandsäckar, plast och pumpar för att skydda våra byggnader som ligger närmast ån, säger Mathias Stenström.