Hur spridningen av covid-19/corona påverkar SFV och våra hyresgäster

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och så även oss på Statens fastighetsverk (SFV) och framför allt våra hyresgäster. 

Den pågående virusspridningen påverkar hela samhället och så även oss på Statens fastighetsverk (SFV). Vi har många statliga verksamheter som hyresgäster men det finns även ett stort antal hyresgäster som bedriver affärsverksamhet i våra lokaler och som nu påverkas av vikande intäkter. Det handlar om affärslokaler, hotell, restauranger, hantverkare, olika företag inom exemplevis kultur och media där affärerna nu minskar och i vissa fall uteblir helt. Statens fastighetsverk följer utvecklingen noga och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut.

Det innebär att vi gör vårt yttersta för att hjälpa våra hyresgäster och samarbetspartners på de sätt vi kan. Flera av våra hyresgäster har hört av sig och vill få anstånd med hyran. Vi diskuterar med varje hyresgäst och försöker hitta lösningar. Redan i dag har många av våra hyresgäster fått anstånd med att betala hyran eller andra lösningar som underlättar för hyresgästen.

Regeringen har tagit initiativ till en tillfällig hyresrabatt som avser gälla det andra kvartalet 2020 och som ska ges till företagare inom hotell, restaurang, sällanköpshandel och vissa andra verksamheter. Statens fastighetsverk för nu en dialog med Finansdepartementet om utformningen av hyresrabatten, samtidigt som vi förbereder oss för att skyndsamt kunna ge rabatt när regeringen har fattat sitt beslut.

SFV försöker också underlätta för våra externa leverantörer genom att tillfälligt korta betalningstiden för leverantörsfakturor. Ambitionen är att omgående betala leverantörsfakturor när de är granskade och godkända för utbetalning.

Ingrid Eiken Holmgren
Generaldirektör