Besöksmål Besöksmål

Läs mer på:
museumhalland.se

Greve Jacob Nielsen började 1287 bygga ett fäste på Vardberget i Halland i dåvarande Danmark. Norra och södra slottslängorna uppfördes, liksom en förbindelsemur mellan dem. 

Anläggningen byggdes ut till ett slott under 1300-talet då den svensk-norske kungen Magnus Eriksson ibland vistades här. Den danske kungen Christian IV har också bott på slottet.

Under 1500-talet belägrades borgen flera gånger och mycket av det ursprungliga förstördes. Borgen var omväxlande i danska och svenska händer. 1536 besköts den till exempel av danskarna mot tyska inkräktare och 1563 av svenskarna.

Bastionsgördeln runt borgen uppfördes under slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet blev borgen en riktig fästning. För ritningarna stod den danske fortifikationsingenjören Hans van Steenwinckel. Dessa yttre försvarsverk förstärktes under 1630- och 40-talen och fästningen fick då i stort sett sitt nuvarande utseende.

Varbergs fästning under århundradena

1645 blev fästningen svensk. Under 1700-talet upprustades fästningen vid vissa tillfällen men förföll under 1800-talet. 1822 avfördes fästningen från rikets fasta försvar. Några år senare fick byggnadsföretag i Varberg hämta sten från yttermurarna.

Hallands kulturhistoriska museum

Fästningen användes som fängelse från 1848-1880. I mitten av 1800-talet byggdes ett kronohäkte som användes fram till 1930. Omkring 1920-30 restaurerades fästningen och borgens fasader putsades om. De flesta skalmurar är från den här tiden. Sedan 1950-talet har borgen renoverats både in- och utvändigt.

I dag finns Hallands Kulturhistoriska museum med sina samlingar i borgen. SFV totalrenoverade museet 2013-14 och inredningen bjuder på ljusa och tillgänglighetsanpassade lokaler. Museet anordnar kontinuerligt guidade visningar av fästningen.

Interiör, Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning. Utställningshall med rullstolsramp.

Foto: Bert Leandersson

Bilder

Visa bildspel

Foto: Bert Leandersson

Visa bildspel

Foto: Oktod

Visa bildspel

Foto: Åke Eson Lindman

Hitta hit

Hitta till Varbergs fästning

Fästningen, 432 44 Varberg

Hitta hit på Google Maps