Kulturvärden

Huslängor vid Varbergs fästning

Dagens fästning är en plats för soliga sommardagar i stillhet – där man kan strosa och ta in platsen. Men också för att fundera på hur det kan ha varit förr. Hur olika villkoren kan te sig för oss människor. Foto: Bert Leandersson

Ljuset i Varberg

Stillheten, ljuset och färgerna. Det är mycket som lockar med Varbergs fästning – utöver de spännande historierna som döljer sig bakom stenmurarna.

Lämna sanden vid fästningens fot och följ folklivet den smala vägen upp mot murarna. Fundera på hur århundradena väljer vilken inställning man har – hur man närmat sig.

På 1600-talet kanske du skulle stormat fram i fullt anfall, under 1700- och 1800-talets fängelseperiod går du med tunga steg. Då är det är ett eländigt liv som väntar.

Entrèn till Varbergs fästning

Den danske greven Jakob Nielsons befästa stenhus uppe på klippan är ett exempel på befästningskonstens strävan att utnyttja naturliga topografiska förutsättningar. Dagens fästning är ett intrikat pussel – dess historia en blandning av storpolitik och enskilda människoöden. Foto: Bert Leandersson

Men istället strosar du sakta fram, stannar och tar in platsen. Det är något speciellt med utsikten över havet som både förenar och förklarar varför fästningen ligger där den ligger. Namnet Varberg är nämligen långt äldre än byggnadsverket. Det kommer från ”Vardhbergh”, fornnordiska för vaktberg. På platsen låg en vårdkase där elden för mer än tusen år sedan tändes vid orostider.

Havet sett från Varbergs fästning

Det är något speciellt med den obrutna havshorisonten. Det var havet som höll ihop och förenade Varberg och Halland med Danmark på andra sidan. Foto: Bert Leandersson

Här byggde den danske greve Jakob ett befäst ­stenhus i slutet av 1200-talet som danskar och svenskar sen i växlande ordning i över 700 år slitit för att bygga och underhålla. Från ett litet stenhus uppe på en klippa, med utmärkt utkiksläge. Ombyggd, påbyggd, belägrad, beskjuten och bränd.

Solig vägg på Varbergs fästning

Murarna på Varbergs fästning har sett det mesta. 1993–1996 putsades fasaderna i en röd kulör, eftersom denna kulör bland annat hittats på kommendantshuset från 1750-talet. Foto: Bert Leandersson

Vall vid Varbergs fästning.

Hur många stenar går det åt till att bygga en borg? Lika många som antalet nyanser i den solvarma murytan kanske? Vallarna på Varbergs fästning tillkom i samband med fästningens ombyggnad under åren 1594–1618. Vid denna tid hade artilleriet utvecklats. Upprepad beskjutning kunde bryta ned en enkel stenmur, medan jordvallen bättre kunde absorbera kanonkulans slagkraft. Foto: Bert Leandersson

Del av byggnad på Varbergs fästning med vacker utsikt över havet

Liksom många äldre fästningar har Varberg ett magnifikt läge. Den syns på långt håll och från fästningen har man en vid utsikt över staden och över havet. Dessutom i en fantastisk palett av rött, grönt och blått. Foto: Bert Leandersson

Väl uppe är stillheten, sommarljuset och färgerna det första som slår dig. Det är som om en konstnär skapat allt med en särskild förkärlek till det blåa havet och himlen, de tegelröda och gråa murarna och de gröna gräsvallarna. 

Inte konstigt att ljuset, ängarna och havet här inspirerat sitt eget friluftsmåleri – Varbergskolan – i slutet av 1800-talet då Varberg också blev en populär badort.

I mer än 100 år har det legat ett kulturhistoriskt museum i fästningen. Innanför murarna väntar nu spännande historier, en välförtjänt fika och kanske en övernattning.

Hus på Varbergs fästnings innergård

På fästningen har bedrivits allt från hovhållning till fångvård. Innanför murarna breder en helt liten stad ut sig. På bilden ses den så kallade kommendantshuslängan. I ett annat hus fanns bageri och brygghus. På vindarna förvarades brödsäden. Ett par källare inrymde krutförråd. Foto: Bert Leandersson

Fästningsmur med portal ut mot havet.

Det finns massor att upptäcka på fästningen och fullt med intressanta utblickar. Det finns alltid ett hörn att runda, en port att gå igenom. Eller passa på att sitta ned en stund. Foto: Bert Leandersson

Varbergs fästning

Foto: Bert Leandersson

Staden och fästningen hänger ihop. Det fysiska sambandet är fortfarande tydligt i gatunätets orientering efter skottvinklar från fästningen. Bastionerna Röda munken och Grå munken är på ett sinnrikt sätt vinklade så att kunde man bestryka muren med försvarseld från fästningen. Djupt bakom murarna finns valv – så kallade artillerikasematter. Under 500 av sina 700 år har fästningen varit operativ. Genom den långa uppbyggnadstiden har två skilda försvarssystem kommit till uttryck, den medeltida borgen och 1600-talets bastionsystem. Som kontrast till de massiva murverken har fästningen omfattande grönytor uppe på vallarna.

Växtlighet vid Varbergs fästning

På vallarnas brantaste partier begränsas erosionen med hjälp av täta gräsvallar, men i övrig finns också en intressant flora, bland annat oxtunga, palsternacka, vallört, rödmalva och fältkrassing. Några är förvildade köksväxter från små trädgårdar på fästningen. Foto: Bert Leandersson

Cykel- och promenadväg längs havet runt Varbergs fästning

Cykla är ett populärt och behagligt sätt att njuta av både Varberg och havet på en gång. En av de många cykellederna passerar nedanför fästningen. Foto: Bert Leandersson