Kulturvärden

Kung Magnus Eriksson, drottning Blanka och Birgitta Birgersdotter på Varbergs fästning.

Illustration av kung Magnus Eriksson med drottning Blanka på Varbergs fästning, tillsammans med Birgitta Birgersdotter, sedemera Heliga Birgitta. Illustratör: Beata Boucht

Anekdoten: Kung Eriksson på Wardbærgh

Som tvååring blev han kung över det till ytan största väldet i Europa. Den sägenomspunne Magnus Eriksson hade ofta Varbergs fästning som bas tillsammans med sin fru Blanka. Och bland hovpersonalen fanns bland andra Birgitta Birgersdotter, sedermera Heliga Birgitta.

Datum in castro nostro Wardhbærgh.

Dateringsplatsen var, i översättning från latinet, “vårt slott Varberg” och dagen för utfärdandet av brevet var den 13 december 1320. I brevet fastställde kung Magnus Eriksson sin mammas gåva av en gård i Mälardalen till lagmannen Birger Persson, far till det blivande helgonet Birgitta. Förmodligen hade den fyraårige kungen en vag uppfattning om vad det var han fastställde.

När brevet utfärdades var Varbergs fästning ett par decennier gammal. Förleden Wardh betyder vakt och pekar på bergets urgamla funktion som utsiktsplats. När fientliga fartyg närmade sig tände man en vårdkase här som varnade befolkningen och manade till försvar.

Magnus Erikssons pappa, hertigen Erik Magnusson, hade fått Varbergs fästning av sin svärfar, Norges kung Håkon Magnusson. Hertig Erik var gift med Håkons dotter Ingeborg. Magnus Eriksson kan ha sett dagens ljus i Varberg, men mer troligt var att han föddes i Oslo. Pappa Erik föll offer i Nyköpings gästabud 1317 och mamma Ingeborg blev gossens förmyndare.

När morfar Håkon avled 1319 utsågs Magnus till tronföljare i Norge och valdes samma år till svensk kung. ”Den lille kungen härskade över två riken, som till sammantagen yta var det största väldet i Europa”, skriver historikern Michael Nordberg.

Kung Magnus äktenskapsplaner började ta form i övre tonåren. Hur han fick kännedom om grevinnan Blanche i Namur i nuvarande Belgien är inte känt. Men sommaren 1334 reste han dit för att be om hennes hand. Blanche – som kallas Blanka i vårt land – och Magnus trolovades 1335 och gifte sig samma år. Han var 19 år och hon omkring 15 år.

Det blivande helgonet drog sig inte för att lägga sig i Magnus och Blankas samliv.

I kungaparets hov tjänstgjorde stormansdottern Birgitta Birgersdotter som drottningens hovmästarinna. Magnus och Blanka vistades återkommande på Varbergs fästning, och därför bör också Birgitta ha befunnit sig här. Men något bevis för detta finns inte i källorna.

Det blivande helgonet, som kom att mästra både kejsare och påvar, drog sig inte för att lägga sig i Magnus och Blankas samliv. Birgitta hade också synpunkter på Magnus politik, och sedan kungens korståg i öster misslyckats blev hennes kritik allt mer aggressiv. Kungaparet utsattes för hatiska tillmälen. Magnus fick heta ”olydnadens son”, medan drottningen stämplades som ful och var besk som ett avgnagt äpple.

Varberg var uppenbarligen en mycket speciell plats för Magnus och Blanka. Annars hade kungaparet knappast låtit begrava flera av sina späda döttrar i Ås kloster en bit norr om fästningen.

Detta år inträffar såväl 650-årsminnet av helgonet Birgittas bortgång som ett kungligt jubileum. I båda fallen finns viss anknytning till Varbergs fästning. Kungaparet Magnus och Blanka bidrog till Birgittas klosterorden genom att 1346 testamentera sitt palats i Vadstena för det nya klostret.

I september har Carl XVI Gustaf innehaft tronen i 50 år. Rekordet slogs redan 2017 då kungen passerade den regent som dittills suttit längst, drygt 44 år. Hans namn var Magnus Eriksson.

Referenser: Diplomatarium Danicum. Kilder till Danmarks historie 789-1450; museumhalland.se; Svenskt Biografiskt Lexikon; Torbjörn Lundquist, Heliga Birgitta bör ha varit i Varberg (Hallands Nyheter 6/10 2001).