I Lövstabruks byggnad Södra Klensmedjan är den gamla smedjan från ca 1770 ombyggd till stall invändigt och hela byggnaden är ledig för uthyrning. Byggnaden ligger i den anrika bruksmiljön Lövstabruk med verksamheter som museum på Herrgården och ett värdshus.

Stall med flera stora boxar

På markplan är byggnaden inredd till stall med 6 stora boxar. Övervåningen består av personalutrymmen med två samlingsrum, ett pentry och en wc. Både stall och övervåningen renoverades i sin helhet år 2011 och är i bra skick.

Lokalarean är totalt 190 kvm varav 100 kvm är i markplan med stalldel och 90 kvm är övervåning med personalutrymmen. Parkering finns.

Lokalen hyrs ut i sin helhet som stall och är ledig omgående.

  • Hyran är på ca 45 000 kr per år.
  • Värmen är direktverkande el och bekostas av hyresgästen.
  • För el har hyresgästen ett eget abonnemang.
  • Vatten ingår i hyran.
  • Städning och sophämtning står hyresgästen för.
  • Snöröjning och sandning ingår i hyran.
En öppen stallbox av stålgaller och träplank med ljusinsläpp från välvda fönster i boxen.

Foto: SFV/Cecilia Wretling

Ett tomt rum med ljusinsläpp från ett ensamt fönster.

Foto: SFV/Cecilia Wretling

Södra Klensmedjans historia

I norra Upplands skogar ligger Lövstabruk - ett av Sveriges största järnbruk. Här upplever du en genuin 1700-tals miljö med Bruksgatan, herrgård, värdshus, kyrka, park, dammanläggning och orangeri. I Lövstabruk har många konstnärer sina ateljéer och under sommarmånaderna är hela bruket ett stort turistmål med mellan 40 000-60 000 besök.

Byggnaderna Norra- och Södra Klensmedjan byggdes omkring år 1770 för att ersätta de två mindre smedjorna vid herrgårdens borggårdsgrindar (hovslagarsmedjorna). I klensmedjorna reparerades och smiddes verktyg och redskap som behövdes i jord- och skogsbruket och i järnhanteringen. I början av 1900-talet revs Södra Klensmedjan invändigt och ersattes med badhus. Sedan år 1991–1992 har byggnaden varit inredd som stall.

Exteriört är byggnaden bevarad i sitt ursprungliga skick och omfattas av skyddsbestämmelser då det ingår i byggnadsminnet Lövstabruk.

Kontakt

Hitta hit

Hitta till Stall Lövstabruk

Lövstabruk, 819 66 Lövstabruk

Hitta på Google Maps