Besöksmål Besöksmål

Lövstabruk är öppet för besök. Mer information finns här: Lövstabruks Värdshus

I norra Upplands skogar ligger järnbruket Lövstabruk. En gång var det ett av världens förnämsta järnbruk, en industri som la den ekonomiska grunden till det svenska stormaktsväldet.

Övre dammen vid Lövstabruk. En stor stenbyggnad med valmat tak. Genom ett valv i byggnadens källare rinner vatten som samlas i en bred å.

Övre dammen, där vattenkraft togs ut för att driva brukets stånghammare. Foto: Erika Bjurling

Kronobruket var en egen värld, som på 1700-talet blev lika stor som en dåtida svensk stad. Det anlades 1596 vid ett vattensystem som från mossmarkerna norr om Dannemora med stora fallhöjder samlar sig i åar och sjöar på väg ut mot Östersjön.

Parken omkring bruket gjordes om i tysk stil 1870. Herrgårdsparken rekonstruerades sedan i barockstil av Walter Bauer 1970. I orangeriet drivs Lövstabrukspelargonen upp.

Släkten De Geer och vallonerna

När kronan (staten) 1641 sålde ut sina kronobruk köpte holländaren Louis De Geer upp Lövsta. Bruket ägdes sedan av släkten De Geer i flera generationer.

Med de invandrade ägarna inleddes en 200-årig storhetstid inom svensk järnhantering. Louis De Geer värvade smeder och masugnsbyggare från sin gamla hembygd, Vallonien, i nuvarande södra Belgien.

Lövsta bruks herrgård sedd från barockträdgården. Huvudbyggnaden och de små sidobyggnaderna lyser gula bland lummiga, grönskande träd.

Foto: Erika Bjurling

1700-talets rysshärjningar

1719 plundrades och brändes Lövstabruk av ryssarna och bara ett fåtal byggnader undgick förödelsen. Bruket byggdes dock upp igen med hjälp av stora lån. Stadsplanen förblev densamma med bostäderna längs bruksgatan. Mitt i byn restes den nya kyrkan och en ny herrgård i sten uppfördes där den gamla legat. Senare på 1700-talet gjordes herrgårdens interiörer om av Jean Eric Rehn som också ritade till de berömda biblioteks- och naturaliepaviljongerna.

Stora magasinet i Lövstabruk. En ljusgul femvåningsbyggnad med järnluckor för fönstren och praktgavel med sirlig, vit stuckatur.

Stora magasinet. Foto: Mia Fernlund

Fyrahundra års järnhantering i graven

Efter att efterfrågan på järnmalm sjönk under en kort tid på 1800-talet upplevde bruket en kort ekonomisk blomstringstid vid sekelskiftet 1900. Arkitekt Isak Gustaf Clason fick då uppdraget att försköna byggnaderna längs bruksgatan. Magasin och värdshus hann förses med renässansgavlar innan konjunkturen vände. De står idag i skarp kontrast till 1700-talets smedsbostäder.

1917 köpte Gimo-Österby AB upp Lövstabruk. När de la ned driften 1926 blev det slutet för 400 års järnhantering.

Bilder

Lövstabruks herrgård. Ljus interiör från 1700-talet, med stjärnparkett, porträttmålningar, förgyllda stuckaturer och franska fönster.

Foto: Åke E:son Lindman

Biblioteket vid Lövstabruks herrgård. Interiör med sexkantigt tegelgolv, väggfasta bokhyllor och en jordglob i ett sirligt trästativ.

Biblioteket. Foto: Annie Andersson

Lövstabruk. Naturaliekabinetten vid åstranden, sett från träbron mellan trädgården och herrgården. Sommar och grönska. Ån är täckt av näckrosblad.

Naturaliekabinettet. Foto: Erika Bjurling

Hitta hit

Hitta till Lövstabruk

Lövstabruk, 819 66 Lövstabruk

Hitta på Google Maps