Svenska ambassaden i Mexiko City är belägen på Paseo de las Palmas i området Lomas de Chapultepec. Här ligger ambassadörens bostad på nummer 1215 och ambassadkansliet på nr 1375.

Svenska ambassaden i Mexiko City är belägen på Paseo de las Palmas i området Lomas de Chapultepec. Ambassaden kommer att avvecklas då den planerade nya ambassadbyggnaden står färdig på den del av residensets tomt som vetter mot Paseo de las Palmas. Namnet Chapultepec härstammar från Aztekerna och betyder "myrornas kullar". Nuförtiden ser man inte så mycket myror i området, det anses vara ett av de mer exlusiva bostadsområdena i Mexiko City, där flertalet ambassader och konsultat är belägna.

Ambassadörsresidenset

Huset byggdes 1934 för en läkares räkning. 1954 förvärvade svenska staten fastigheten genom Stig Engelfeldt, som var chargé d' affaires i Mexiko City vid den tidpunkten. Huset består av fyra våningsplan och är byggt i putsat tegel. I salong och matsal finns stora fönster som vetter ut mot den vackra trädgården. På tomten finns även en pool.

Sveriges ambassad i Mexiko City, under uppförande

Ett nytt kansli uppförs på en sluttande del av tomten som vetter mot Paseo de las Palmas. I suterrängvåningen finns garage. På plan 1 är kontorsrummen lokaliserade och en trappa upp finns konferensrum och pausrum.

Byggnaden byggs jordbävningssäker vilket åstadkoms genom att stommen byggs av en kombination av stål och platsgjuten betong. Fasader muras och putsas. Hela byggnaden är enkel i sin design och konstruktion, inte minst vad gäller installationer, då klimatet i Mexiko city är mycket behagligt. Projektets miljö- och energimål är högt ställda och målet är att uppnå LEED Platinum. Detta medför en kvalitetssäkring av projektet avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort. Vår ambassad kommer att bli den första svenska LEED-certifierade ambassaden och en av de första av andra länders ambassader i Mexiko. Produktionsstart: juli 2020.

Arkitekt för framtagande av systemhandling är Hidemark & Stintzing Arkitekter

Idag är Utrikesdepartementet hyresgäst.

Bilder

Ambassanläggning, Mexiko City. En trappa kantad av blomplanteringar leder upp till kansliets entré, som ramas in av en stenveranda.

Mexiko City, ambassadkansli och residens. Foto: Patrik Pihl

Mexiko City, ambassadkansli och residens. Vit byggnad med balkong och panoramafönster, omgiven av lila och röda blommor.

Mexiko City, ambassadkansli och residens. Foto: Drasko Markovic

Mexiko City, ambassadkansli och residens, Trädgård med lummig grönska och ett stort jakaranda-träd med lila blommor.

Mexiko City, ambassadkansli och residens, Trädgård. Foto: Drasko Markovic

Hitta hit

Hitta till Mexiko City, ambassadkansli och residens

Paseo de las Palmas 1375, Mexiko City

Hitta på Google Maps