Besöksmål Besöksmål

Gamla Uppsala är öppet för besök. Läs mer på upplandsmuseet/gamla-uppsala-museum

Restaurang Odinsborg

Under järnåldern fanns ett rikt och välutvecklat samhälle omkring Uppsala högar. Här låg en kungsgård och här samlades svearna för att dyrka sina gudar. Platsen behöll sin betydelse som religiöst centrum långt efter att Sverige kristnats.

Länge levde myten om att högarna i Uppsala innehöll lämningarna efter gamla hednagudar. Andra trodde att högarna var naturliga kullar. Sommaren 1846 ledde Riksantikvarieämbetet arbetet med den arkeologiska utgrävningen av “Odins hög” eller Östhögen som den kallas numera. Utgrävningen visade att högen verkligen var en grav. Fast några storslagna fynd blev det inte: några brända ben och fragment av gravgåvor. 1874 grävde man ut Västhögen – som då kallades Frös hög – och även där fanns en brandgrav.

Gravarnas gåta

Man vet inte vilka som begravdes i Uppsala högar. Att det var viktiga och upphöjda personer är i alla fall säkert. I Östhögen fanns bland annat resterna av en hjälm samt fragment av guldföremål. I Västhögen hittade man bland annat rester av en duvhök, antagligen en dresserad jaktfågel. Sådana var vanliga bland dåtidens absoluta överklass.

Stor bosättning på 500-talet

Det som hittades i gravarna var några av de få kvarvarande lämningarna efter en stor bosättning. På 500-talet e. Kr. då gravhögarna restes, stod den på sin topp. Då fanns här kunniga hantverkare, rikt jordbruk och en kungsgård.

Den första kristna kyrkan

Mycket talar för att den första kristna kyrkan i Gamla Uppsala byggdes på 1000-talet. På samma plats, vid kungsgården, uppfördes Sveriges första ärkebiskopskyrka 1164. Den kyrka som finns där i dag är bara hälften så stor som den ursprungliga men i väggarna kan man spåra rester av de gamla murarna. 1270 flyttades ärkesätet till byn Östra Aros, som skulle bli det moderna Uppsala. Domkyrkan degraderades till sockenkyrka och fick sin nuvarande form under 1400-talet. Gamla Uppsala med sina kungshögar har ändå behållit sin symboliska betydelse, något som inte minst underströks av att påven Johannes Paulus II besökte platsen 1989.

Odinsborg, restaurang intill Uppsala högar. Nationalromantisk byggnad med loftgång och brutet tak. Vinter och frost.

Restaurang Odinsborg. Foto: SFV

Restaurang Odinsborg

Den charmiga träbyggnaden Odinsborg uppfördes år 1899 intill de berömda Kungshögarna. Huset är ett utmärkt exempel på den nationalromantiska stil som dominerade svensk arkitektur kring förra sekelskiftet. Odinsborg har sedan uppförandet inhyst olika restaurangverksamheter.

Under hösten 2017 tvingades Restaurang Odinsborg stänga tillfälligt då man i samband med undersökningar av en fuktskada upptäckte stora hussvampsangrepp på tre platser i byggnaden. Saneringen av hussvampen och medföljande arbete tog närmare 1,5år. 

Renovering av stigar på Tingshögen

Högarna i Gamla Uppsala är en spännande plats att besöka. Varje år promenerar många människor här för att uppleva den spännande historien. Stigarna på högarna är slitna och påverkar fornminnet. Statens fastighetsverk började 2015 att renovera stigarna och marken på Tingshögen. Det kan ta ett flera år innan vegetationstäcket har fått fäste på stigarna. Under den här tiden är Tingshögen avstängd för besökare så att platsen kan återhämta sig. Sedan några år tillbaka är även de andra högarna avspärrade med staket för att minska slitaget.

Vi förbereder marken och gör förstärknigar innan vi fyller på med grus och sand. Därefter transplanterar vi gräs och så kallad örtturf från en annan del av området. Med den här metoden blir beläggningen snarlik den ursprungliga.

Arbetet utförs av Uppsala universitet institutionen för Arkeologi och antik historia och arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala Kommun med rådgivning av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Gamla Uppsala är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet 2015.

Uppsala högar. Stora gräsbevuxna gravhögar. Arbete med återställning av växtligheten på ett söndertrampat område.

Renovering av stigar på Tingshögen. Foto: Simon Erlandsson

Hitta hit

Hitta till Gamla Uppsala

Disavägen , 754 40 Uppsala

Hitta på Google Maps