Överkommissariens hus på Riddarholmen syns bäst från vattnet. Kärnan i denna jämförelsevis blygsamma byggnad är den kryssvälvda bottenvåningen mot kajen. Kanske var den stall till Schering Rosenhanes palats på höjden ovanför.

Det nuvarande huset byggdes på 1750-talet av handelsmannen Berge Olofsson Ström. Huset var åren 1774-1890, i likhet med Birger Jarls torn, magasin för panter från det pantlåne- och auktionsverk som kallades Assistansen. I huset bodde också överkommissarien för Assistansen, därav husets namn.

Överkommissariens hus. Porten mot gården. En enkel stenportal ramar in en dubbeldörr.

1850 tillfogades den nyklassicistiska sjöfasaden som harmoniserar med Schering Rosenhanes palats ovanför. 1885 började Stockholms stadsarkiv och bibliotek sin verksamhet i lokalerna och stannade till 1930. Huset byggdes om och moderniserades för statliga myndigheter. Idag fungerar Överkommissariens hus som justitiekanslerns kontor.

Den lilla terrassen framför entrén är kvar sedan handelsman Berge Olofsson Ströms tid.

Hitta hit

Hitta till Överkommissariens hus på Riddarholmen

Birger jarls torg 12 11128 Stockholm

Hitta på Google Maps