Kammarrättens hus räknas som Sveriges första renodlade kontorsbyggnad och stod klart 1805.

Kruuska huset

Riksrådet Karl Philipsson Bonde (1581 – 1652) fick en tomt nära Riddarholmskyrkan i gåva från drottning Kristinas förmyndarregering som han själv tillhörde. Där lät han uppföra sitt palats på 1630-talet, granne med Sparres palats med kortsidan mot Riddarfjärden. Huset är i efterhand mera känt som Kruusiska huset efter hans änka Elsa Kruus.

Ett hus för Kammarrätten

Kammarrätten kom till 1695 när Karl XI var kung och flyttade 1756 in i Kruusiska huset som då tillhörde kronan, svenska staten. Efter en brand på Riddarholmen 1802 raserades Kruusiska huset och på samma plats utformade Fredrik Blom och Karl Fredrik Bouck Stockholms första renodlade kontorsbyggnad som stod klar 1805. Huset fick brandsäkra arkivvalv och kontorsrum längs en korridor och räknas som ett arkitektoniskt pionjärarbete.

Sessions-salen i Kammar-rättens hus. Inredningen går i blått. I taket hänger tre kristall-kronor

Foto: Åke E:son Lindman

Omsorgsfull renovering av Kammarrättens hus

Statens fastighetsverk renoverade Kammarrättens hus och Sparreska palatset mellan 2009-2011. Det var den första renoveringen på fyrtio år och projektet var en kunskapsresa i husens historia ända till adelsfamiljernas storhetstid på Riddarholmen under 1640-talet.

Husen har aldrig förr fått en så grundlig färgundersökning som vid denna renovering. Här har projektgruppen hittat de ursprungliga färgerna såväl exteriört som interiört.

Genom en tillbyggnad som innehåller en ny hiss och trappor har husen sammanlänkats på ett bättre sätt och kan användas som ett gemensamt hus med ökad tillgänglighet. Kammarrättens hus har fått behålla sitt namn trots att Kammarrätten har flyttat till Gamla riksdagshuset för att ge plats åt Högsta förvaltningsdomstolen.

Idag är Högsta förvaltningsdomstolen hyresgäst.

Biblioteket i Kammar-rättens hus. Rummet domineras av mäktiga valvbågar

Foto: Åke E:son Lindman

Fördjupning

Kammarrättens hus - ett kontorshus i statsmaktens tjänst

Ladda ner skriften för att läsa den omfattande historien om Kammarrättens hus.
Kammarrättens hus - ett kontorshus i statsmkatens tjänst (pdf)

Hitta hit

Hitta till Kammarrättens hus

Birger jarls torg 13, 111 28

Hitta på Google Maps