Kvarteret Björnen skapades ursprungligen vid den stora stadsplaneringen på Norrmalm under 1630-talet till 50-talet. Här fanns ett stenhus och några enklare trähus. Flera av byggnaderna förstördes i den stora branden som härjade området 1751.

Efter den stora branden fick arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz i uppdrag att bygga om det brandskadade huset och uppförde då det Adelcrantzska huset, som finns kvar på tomten. Den övriga bebyggelsen i kvarteret Björnen revs 1977.

På platsen uppfördes ett modernt kontorshus, som stod klart 1981. Det ritades av AOS arkitektkontor. Byggnaden kom till sent i cityomvandlingsprocessen när pendeln hade börjat svänga mot ett större hänsynstagande till stenstadens kvaliteter. Fasaderna var ett kollage med puts, tegel och rostfri plåt som reflekterade himlen.

Kvarteret Björnens fasader mot Herkulesgatan. Huvudentrén ligger i en nybyggd huskropp med glastäckt fasad.

Foto: Sara Lahtinen

Fått ny entré

Statens fastighetsverk har renoverat och byggt om kvarteret, delar av 1980-talsbyggnaden har rivits och sedan byggts på med fler våningar. En gårdsflygel har också rivits och gjort Adelcrantzska huset mer synligt. Adelcrantzska huset har fått en huvudroll i kvarteret och är nu en fixpunkt att orientera sig kring.

Huvudentrén är nu flyttad till Herkulesgatan och längs Drottninggatan finns nu en större sammanhållen butikslokal. Från huvudentrén når man nu lätt det centrala trapphuset som kortar avstånden inne i kontorsbyggnaden. Huvudentrén ligger där huset är som smalast och från foajén ser man Adelcrantzska huset.

Renoveringen avslutades 2018 och byggnaden hyrs av Regeringskansliet.

Kvarteret Björnens röda hus mot Drottning-gatan. De två översta våningarna har heltäckande fönsterpartier.

Foto: Sara Lahtinen

Hitta hit

Hitta till Björnen

Drottningatan 19-21, 11152 Stockholm

Hitta på Google Maps