Mitt i kvarteret Björnen i Stockholm, omgiven av moderna kontorskomplex, ligger Adelcrantzska palatset. Bebyggelsen i kvarteret Björnen revs 1977, Adelcrantzska palatset var den enda byggnad som fick stå kvar. Under 1990-talet har huset efter hand renoverats.

Kvarteret Björnen skapades ursprungligen vid den stora stadsplaneringen på Norrmalm under 1630-talet till 50-talet. Tidigare stod ett litet stenhus där Adelcrantzska palatset står i dag. Det var byggt i den för tiden karakteristiska holländska klassicismen som betonas av listverk och dekorer. På tomten stod också enklare trähus. 1751 utbröt en brand i Klaraområdet och stora delar av kvarteret förstördes.

Interiör, Adelcrantzska palatset i kvarteret Björnen. Rum med återställd interiör från sjuttonhundratalet.

Foto: Anders Fredriksén

Arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz

Efter Klarabranden köpte vicepresidenten i Kammarrevisionen Gustaf Samuel Ruuth byggnaden år 1753. Hans svåger, arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, fick i uppdrag att bygga om det brandskadade huset. Adelcrantz behöll fasaden men höjde huset en våning och försåg det med ett högt brutet tak. Portalen fick en helt ny klassicistisk omfattning. Interiört har byggnaden en av landets finaste rokokoinredningar.

Adelcrantz var under 1700-talet en av Sveriges främsta konstnärsgestalter. Han ritade också Kina slott, Drottningholms slottsteater, Adolf Fredriks kyrka och Gustav III:s operahus.

Sjöhäst på grinden till Adelcrantzska palatset i kvarteret Björnen.

Foto: SFV

Kungliga Vattenfallsstyrelsens sjöhästar

På grund av dålig ekonomi sålde Adelcrantz 1758 huset i kvarteret Björnen till generalmajoren Pontus De la Gardie. Efter honom avlöste ägarna varandra tills egendomen övertogs av Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Vattenfall gjorde en omfattande restaurering och återställde några av 1700-talsrummen i det Adelcrantzska palatset. Järngrinden i portalen är ett minne från Vattenfalls tid. Den är dekorerad med symboler för verket som spegelmonogrammet, kungakronan, blixtar, vågor och sjöhästar.

Adelcrantzska palatset är sedan 1935 statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk

Hitta hit

Hitta till Adelcrantzska palatset

Karduansmakargatan 8, 11152 Stockholm

Hitta på Google Maps