Besöksmål Besöksmål

Hovdala slottspark är öppet för besök. Mer information hittar du här www.hovdala.se

Vid Hovdala slott ligger slottsparken och trädgården. Det finns inte mycket dokumenterat under 1500- och 1600-talen utan det är först 1734–35 som en tydlig bild av Hovdalas trädgård framträder. Anläggningens stomme har efter detta knappt förändrats.

Beskrivning av parken

Hovdala slottspark utgör en viktig del i Hovdalas kulturhistoriska värde, mycket tack vare en fortfarande intakt autentisk stomme där olika epoker har lämnat sina spår. Gamla träd, de torrlagda vallgravarna och inhägnande mäktiga stengärden ger parken dess speciella karaktär.

Stenbron och den torrlagda vallgraven vid Hovdala slott.

Foto: Maria Nordh

De mestadels torrlagda vallgravarna är i dag intensivt klippta gräsmattor. I söder finns även en stenbro som leder över till slottsholmen. Själva slottsholmen utgörs av kullerstensbeläggning varvat med gräsmatta. Köksträdgården som ligger norr om slottsholmen anknyter till Hovdalas historia med trädgårdsodling och nutida behov av köksväxter till slottskaféet. Hovdala har även en fruktträdgård som ligger öster om slottet.

Genom trädgården går ett dike som delar parken i två halvor – den ena halvan med en tydligare trädgårdsprägel i klar 1700-talsanda tack vare en svandamm (numera torrlagd), fruktträden och ett orangeri. Norr om orangeriet finns en skogsdunge som består mest av högväxta ekar och stora bokar, avenbokar i rader samt några höga tallar och granar. Parkrummet avgränsas av ett stengärde i norr.

Träddunge vid Hovdala slott. Sommar och grönska.

Foto: Maria Nordh

Anor från 1100-talet

Hovdala slott omtalas första gången 1130, men fick sitt nuvarande läge på 1500-talet. På denna tid fanns en vallgrav runt anläggningen som fortfarande omger borgområdet. Med sitt läge i gränslandet spelade Hovdala en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.

Hovdala slott blev statligt byggnadsminnesmärke 1947 och har sedan 1954 varit i statens ägo.

Hitta hit

Hitta till Hovdala slottspark

Hovdala Hässleholm, 281 92 Hässleholm

Hitta på Google Maps