Besöksmål Besöksmål

Hovdala slott är öppet för besök. Mer information hittar du här www.hovdala.se

Hovdala slott ligger nära Finjasjöns södra strand i Hässleholms kommun och utgör ett av de främsta minnesmärkena från snapphanetiden i Skåne. Slottet blev statligt byggnadsminne år 1947.

Gården omtalas första gången 1130, men fick sitt nuvarande läge på 1500-talet. På denna tid fanns en vallgrav runt anläggningen som fortfarande, dock torrlagd, omger borgområdet. Med sitt läge i gränslandet spelade Hovdala en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.

Mangård och ladugård

Hovdala slott består av två delar, mangården och ladugården. Mangården var ursprungligen helt kringbyggd men har nu tre längor. Den norra byggdes i början av 1500-talet, ankarjärnen bär årtalet 1511. Den östra, som varit det egentliga boningshuset, byggdes 1681–82 av Jens Mikkelsen, adlad Ehrenborg av Karl XI 1687. Den södra längan byggdes 1805.

Tornbyggnad vid Hovdala slott. En vitputsad stenbyggnad med säteritak och olikformade ankarslut. Ett valv leder in till gårdsplanen.

Hovdala slott med sin tornbyggnad. Foto: Åke E:son Lindman

Till godset hör också ett mäktigt porttorn, byggt år 1600, som än i dag har spår av strider då snapphanar och danskar angrep Hovdala under skånska kriget 1675–1679. Den stora ladu- och magasinsbyggnaden uppfördes av Jens Mikkelsen 1680. Mitt emot denna ligger den stora stenladugården från 1868.

Till gården hörde förut också en park eller trädgård, anlagd på franskt manér. Bristande resurser gjorde dock att den fick läggas igen, men orangeriet från 1763 finns kvar och restaurerades i mitten av 1990-talet.

Renoveringar på 1990-talet

Slottet var stängt för allmänheten under många år men återinvigdes i juli 1998 efter en renovering som genomfördes av Statens fastighetsverk. Man har strävat efter att åter ge slottet den känsla av lantlig empire det hade under sin storhetstid vid 1800-talets början. Den östra längan, boningshuset, från 1681 har blivit museum.

Hovdala slott, arrendatorflygeln. Stenbyggnad i två våningar. I förgrunden den torrlagda vallgraven och en valvbro i sten.

Hovdala slott med vallgrav. Foto: SFV

Statligt byggnadsminne

Slottet var i familjen Ehrenborgs ägo i nio generationer fram till 1944 då det löstes in av svenska staten. Hovdala var ett mycket stort gods som omfattade omkring 7 000 hektar. Efter att ha använts som övningsfält av Hässleholms garnison har markerna nu övertagits av kommunen. Sedan 1947 är Hovdala slott statligt byggnadsminne.

Hovdala slott är ett nationellt kulturarv som tilldelats det prestigefyllda Europa Nostra Award för varsam restaurering. Storslagen enkelhet och en köksträdgård utöver det vanliga.

Hitta hit

Hitta till Hovdala slott

Hovdala Hässleholm, 281 92 Hässleholm

Hitta på Google Maps