Till Roma kommer man i dag via någon av de fem pampiga alléerna av almar och lönnar som alla leder fram till gården. Här i klosterträdgården försökte munkarna skapa ett paradis på jorden.

Under Roma klosters blomstringsperiod, från 1100-talets senare hälft till början av 1500-talet, hade munkarna med största sannolikhet både en prunkande klosterträdgård, en mer nyttobetonad kål- eller köksträdgård, en örtagård och en fruktträdgård. Cisterciensermunkarnas klosterträdgårdar anlades ofta efter gemensamma mönster. Förebilden var paradiset och i trädgården skulle bland annat en brunn och en korsgång finnas. Detta gick i sin tur tillbaka till trädgårdar från den persiska kulturen.

Främmande örter i nordisk natur

I trädgården odlades växter och örter som ofta var främmande i den nordiska naturen. Växterna användes bland annat som krydd- och medicinalväxter. Förmodligen låg klosterträdgården söder om klosterkyrkan. Fruktträdgården låg troligen längst i norr och i den kan man bland annat ha skördat äpplen, päron, körsbär, krikon och valnöt.

Kyrkoruinen i Roma omges av lummiga träd. Ett valnötsträd står precis invid den medeltida muren. Sommar och grönska.

Foto: Erika Bjurling

Runt den gamla klosterlämningen och kungsgården växer många gamla träd. Valnötsträdet till exempel har en fantastisk historia. Trädet frös ihjäl på 1940-talet men återuppstod genom ett nytt skott på den gamla stammen och vajar nu återigen för vinden invid kyrkoruinen.

Medeltida högteknologi

I närheten av klostret ligger Roma myr. Vatten från myren ledde munkarna in på klosterområdet via sex grävda dammar. Vattnet användes både till trädgårdarna och för klostrets försörjning. Eftersom munkarna inte åt kött ville de gärna ha god tillgång till färsk fisk. Kanske användes dammarna även för odling av fisk. Rester av dammarna finns fortfarande bevarade norr om klosterkyrkan. Bönderna runt Roma måste ha betraktat munkarnas avancerade byggnader och anläggningar med förundran.

Klosterträdgården moderniseras

När Roma kloster blev kungsgård efter reformationen i början av 1500-talet förändrades också trädgårdarna. Klosterträdgården moderniserades under 1600- och 1700-talen men behöll troligen en del medeltida grunddrag. En mer genomgripande förändring skedde under 1800-talet då trädgården förvandlades till en engelsk park med slingrande gångar och höga träd. På baksidan av klosterruinen finns spår av gamla murar.

Parken bakom Roma klosterruin, med rester av stenmurar.

Foto: Mia Fernlund

Bilder

Roma kyrkoruins valvbågar och de gamla murresterna från klostret inramade av lummiga träd.

Foto: Mia Fernlund

Detalj från örtagården i Roma kungsgårds park. Närbild på en humla bland lavendelblommor.

Foto: Mia Fernlund

Köksträdgården och parken vid Brygghuset på Roma kungsgård

Foto: Mia Fernlund

Roma kloster. Utsikt över området där klostrets dammar låg. Idag beteshage för får.

Foto: Elisabet Hesseborn

Hitta hit

Hitta till Roma kloster och kungsgårds park

Roma Kungsgård, 622 54 Romakloster

Hitta på Google Maps