Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Aktuella händelser

SFV har tecknat avtal med entreprenören Project Coordination Pty Ltd i Canberra. Företaget är en medelstor byggentreprenör som tidigare har gjort flera andra arbeten på andra ambassader. Projektorganisationen består av flera personer men på plats i det dagliga arbetet kommer ni främst att möta General foreman Vesa Voutilainen och Contract Administrator Katarina Pavlovic. För frågor angående utförande, tidplan eller dylikt kontakta fastighetsförvaltare Lennart Karlsson.

Byggarbetet är nu i full gång.

Personal som arbetar på byggarbetsplatsen bär ID där namn och företagsnamn framgår.

Praktisk information

  • Parkering: ambassadpersonalen parkerar på platsen vid tennisbanorna.
  • Trädgårdsskötsel: Trädgårdsmästaren arbetar som vanligt, också på byggarbetsplatsen.
  • Fastighetsskötaren: arbetar som vanligt och har tillträde till byggarbetsplatsen.

Entreprenaden

Renoveringen omfattar el, VVS, samtliga ytskikt, tillgänglighetsanpassning, ny planlösning för bostäderna och installation av centralkyla.

Tidplan

Produktionstidplan: arbetet ska vara färdigt i mitten av augusti 2015 och inflyttning beräknas ske första veckan i september. Däremellan förfogar UD:s fastighetsavdelning lokalerna för möblering etc

I projekt brukar man titta på tid/kvalitet/kostnad och bestämma vad som är den viktigaste aspekten. I detta projekt är kostnaden styrande. Kvaliteten har vi koll på via våra samarbetspartners på plats.

Parter

Projektledare Will Gardner, assisteras av Sieglinde Whittle från Guida Mosely Brown Architects.

Ansvarig för uppförandet av den provisoriska ambassadbyggnaden är Coates Hire East.

Byggentreprenör är Project Coordination Pty Ltd i Canberra.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsnedsättning. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler medan SFV har ansvaret för tillgängligheten fram till Visasektionens lucka. I Canberra bygger SFV nu ramp och tillgänglighetsanpassad WC i Visasektionen. Residensets entré är sedan tidigare tillgänglighetsanpassad.

Kontakt