Arkitekterna Peddle,Thorp och Walker från Sydney och den svenske arkitekten E G H Lundquist har ritat Sveriges ambassad i Canberra. Den stod klar 1951 och redan 1952 fick den svenska ambassadbyggnaden "Sir Sulman Award for Public and Monumental Buildings". Den första riktigt genomgripande renoveringen 2014-15 har också uppmärksammats. Den fick ett hedersomnämnande under National Architecture Awards i Australien 2017.

Arkitektur med svenska drag

Den svenska ambassaden är ritad av arkitekterna Peddle,Thorp och Walker från Sydney i samarbete med den svenska arkitekten E G H Lundquist, vars skisser låg till grund för arbetet. Byggnaden har ett svenskt uttryck men är anpassad efter förhållandena i Canberra. Resultatet blev mycket lyckat. 1952 fick den svenska ambassadbyggnaden priset "Sir Sulman Award for Public and Monumental Buildings". Det var den första byggnaden i Canberra att ta emot det prestigefyllda priset och arkitekterna fick guldmedalj för sina insatser. Byggnadernas karakteristiska svenska arkitektur integrerades väl med de förhållanden som råder på den vidsträckta tomten. Både svenska och australiensiska material och hantverk användes.

Uppskattad renovering av Sveriges ambassad i Canberra

Få exteriöra och interiöra förändringar har skett sedan byggnaderna ursprungligen uppfördes. 2004-05 gjordes viss invändig upprustning av residenset och terrasserna. Samtidigt gjordes residenset tillgängligt för personer med funktionshinder. Alla arbeten utförs i samråd med lokala myndigheter för att säkerställa att byggnadernas kulturhistoriska värden bibehålls. När en genomgripande renovering gjordes 2014-2015 var den efterlängtad. SFV bytte ut alla installationer för el och VVS och installerade centralkyla. Ytskikten renoverades eller byttes ut, från trägolv och interiör stentrappa till nytt exteriört koppartak och återställning av fasadkulören till originalets vita. Tillgänglighetsarbeten var också i fokus. Ambassaden har en ny ramp in till kansliet. Renoveringen gjordes i samarbete med arkitektkontoret White och det lokala arkitektkontoret Guida Moseley Brown Architects. I november 2017 belönades renoveringen med ett hedersomnämnande på National Architecture Awards i Australien, en så kallad National Commendation i kategorin Heritage

Canberras största solpaneler

Solpaneler utplacerade på den stora tomten täcker ambassadens energibehov. Solpanelerna är monterade på en ställning på marken och är med sin yta 24 meter x 3,2 meter till ytan den största i Canberra. Solpanelerna levererar el året runt.

 

Ambassaden i Canberra. En rad markmonterade solceller i trädgården. I förgrunden en buske med rosa rosor.

Solcellerna i trädgårdens ena hörn. Foto: Anette Jansson

Bilder

Interiör, ambassaden i Canberra. Port med innerdörrar med etsat glas.

Innerdörrar i ambassadanläggningen. Foto: Morteza Taheri

Ambassaden i Canberra. Detalj från innerdörr med etsat glas med havsmotiv. Person som surfar.

Detalj på innerdörrar. Foto: Morteza Taheri

Ambassaden i Canberra. En vitputsad, funktionalistisk tvåvåningsbyggnad. Ena gaveln, med inglasat uterum.

Sveriges ambassad i Canberra. Foto: Morteza Taheri

Hitta hit

Hitta till Canberra, ambassadanläggning

5 Turrana Street, Canberra

Hitta på Google Maps