Vi på Statens fastighetsverk vill att du som besöker eller hyr lokal ska trivas och känna dig trygg på Riddarholmen. Om du upptäcker något fel eller en fara utomhus på Riddarholmen kan du anmäla felet här. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga gatstenar eller istappar.  

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan Riddarholmen mark

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.
Ring 010-478 72 20