Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i din bostad. Om du upptäcker fel i din bostad eller fastighet ska en felanmälan göras. En felanmälan avser exempelvis vattenläcka, strömlöshet, fel på fasta installationer såsom kranar, kyl och frys eller andra akuta ärenden. Din anmälan görs nedan och SFV ser i sin tur till att du får den hjälp du behöver.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För felanmälan under kontorstid klockan 8-15
Ring 010-478 76 76

För akuta ärenden, oavsett veckodagar eller tid på dygnet
Ring 010-478 78 00

Den här sidan är till för dig som är hyresgäst i följande bostäder:

 • Berga gård
 • Berga gård PH 3 rum
 • Berga gård PH 2 rum
 • Backtorp
 • Smedstorp nr 1
 • Smedstorp nr 2
 • Rörby fd arr. bostad 
 • Trädgårdslotten
 • Stäkstorp

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Inne i lägenheten ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus. Det är inte tillåtet att ha t. ex. dörrmattor, skor, barnvagnar eller cyklar i trapphus.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Ansvarsfördelning

På den här sidan kan du göra en felanmälan för:

 • Vattenläcka, stopp i avloppet, strömlöshet eller andra akuta ärenden.
 • Fel på fasta installationer såsom kranar, eluttag, skåp och bänkar, spis, kyl och frys eller otäta fönster och dörrar. 

SFV Jord fortsätter ansvara för myndighetsbesiktningar, underhållsarbeten, investeringar och avtalsarbeten. I dessa frågor fortsätter du att ha kontakt med förvaltare Magnus Rinaldo.

Kontakt