• Schering Rosenhanes palats vid Norra Riddarholmshamnen. Foto:Alexandru Babos.

    Schering Rosenhanes palats vid Norra Riddarholmshamnen. Foto:Alexandru Babos.

Schering Rosenhanes palats på Riddarholmen

Schering Rosenhanes palats ligger lite i skuggan av Wrangelska palatset på Riddarholmen. När det ritades i mitten av 1600-talet av arkitekten Nicodemus Tessin d ä fick det en ståtlig sjöfasad mot Mälaren.

Schering Rosenhanes palats på Riddarholmen. Foto:Alexandru Babos.Schering Rosenhane köpte 1648 tomten på Rogberget där det sedan medeltiden stått en kvarn. Rosenhane som varit ambassadör i Paris var nu riksråd och Stockholms överståthållare. Han skrev också böcker i samhälleliga ämnen. Hans hustru var Beata Sparre af Rossvik.
Schering Rosenhanes palats ritades av arkitekten Nicodemus Tessin d. ä. i stram fransk klassicism.. Mot söder låg förgården med paviljonger. Vid senaste renoveringen återskapades arkitekturen, men med bevarande av 1800-talets flyglar.

Frimurarorden och sedan staten

Efter slottet Tre Kronors brand 1697 flyttade kungens kansli in i palatset. 1778 köpte Frimurarorden huset och flyglar med bland annat ordenssalar byggdes över förgården. I västra flygeln låg populära Frimurarkällaren.

1876 köpte staten Schering Rosenhanes palats som disponerades av Generalstaben till 1926, och därefter av Statskontoret till 1976 . Sedan flyttade Svea Hovrätt in i byggnaden och de har idag sessionssalar här, samt arkiv och administrativa lokaler.

Restaurering blottade takmålning

Frismålningar i Schering Rosenhanes palats. Foto:Alexandru Babos.Invändigt återstår från Schering Rosenhanes tid en väggfris med bilder hämtade ur hans skrift Hortus Regius. Under 2000-2001 gjordes en fullständig restaurering interiört. Bland annat upptäcktes en hittills okänd takmålning i det s k GD-rummet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Birger jarls torg 10

11128 Stockholm
59.32573, 18.06242

Fakta

Byggår:
1640-talet
Arkitekt:
Nicodemus Tessin d ä
Hyresgäst: